top of page

IMDS

The International Material Data System, IMDS, är en nätbaserad databas där de flesta fordonstillverkare önskar att materialen till deras komponenter registreras.


Vi hjälper er gärna att få material registrerade i IMDS, men för att det ska gå att göra – behöver vi följande kompletta information från er.

  1. Ert Company-ID i IMDS

  2. Komplett och korrekt materialnamn, inklusive färg och färgkod

  3. Artikelnummer/Materialnummer. Detta nummer är obligatoriskt. Utan detta kan ingen IMDS-rapport skickas.

  4. Supplier-Code. Med detta menas den leverantörskod som Polykemi har i ert affärssystem. Vissa kunder/slutkunder underkänner IMDS-rapporten, om detta nummer saknas.

Sustainability Specialist &
Technical Support
bottom of page