HR

Karriär – Gemensamma värderingar utgör grunden för vår framgång

Att enas kring gemensamma värderingar är viktigt för oss på Polykemi och en förutsättning för framgång i det lyckade projektet ”Going For Gold”.

Vi strävar alltid efter att ständigt förbättra oss för att kunna nå större framgång, för att kunna bli bäst, för att kunna ta guld.

Going For Gold

Arbetsfilosofin som genomsyrar allt vi gör på Polykemi kan nog bäst sammanfattas med orden ”Going For Gold”. Vi strävar alltid efter att ständigt förbättra oss för att kunna nå större framgång, för att kunna bli bäst, för att kunna ta guld.

”Going For Gold” är också namnet på det projekt som startade redan 2005 med målet att ta fram ett koncept för att klargöra hur framtidens Polykemi skulle se ut.

Framgång kräver gemensamma värderingar

En viktig förutsättning för att lyckas och för att nå önskad framgång är att kunna enas kring gemensamma värderingar. Gemensamma värderingar handlar om att ha rätt inställning och de styr vårt sätt att vara, tänka och agera. Både mot oss själva, mot varandra och mot vårt företag. På Polykemi har vi tagit fram fem värderingar som vi vill att alla inom företaget ska kunna enas kring och som ska skapa framgång både för var och en av våra medarbetare och för hela företaget. 

Läs mer om våra värderingar och vår Code of Conduct här  →

Annika Strandberg

Annika Strandberg

HR Chef

+46 411 797 63
Patrik Andersson

Patrik Andersson

HR Administratör

+46 411 797 10
Torbjörn Malmros

Torbjörn Malmros

Arbetsmiljösamordnare

+46 411 797 66