Inköp

För att säkerställa Polykemis mål, att vara ett innovativt företag och tillgodose marknadens krav på produkter av högsta världsklass, krävs det att våra leverantörer når upp till våra högt ställda krav.

Vi betraktar våra leverantörer som en integrerad del av verksamheten och strävar efter ett öppet och effektivt samarbete med de allra bästa inom olika segment. Vi vill skapa en relation med våra leverantörer som är effektiv både vad gäller kostnad, kvalitet och leveranssäkerhet. Vi önskar ett klimat där båda parter bidrar till förbättringar och bygger förutsättningar för en framtida positiv konkurrenskraft.

Vi strävar efter att utveckla och upprätthålla stabila och långvariga relationer med våra utvalda leverantörer för ett ömsesidigt utbyte av tekniska framsteg. Vår urvalsprocess är en strukturerad process där både kvantitativa och kvalitativa kriterier utvärderas. Att samarbeta med leverantörer som bedriver en hållbar verksamhet är ett sätt för oss att skapa positiv påverkan inom och utanför vår egen verksamhet. Därför är CSR-frågorna en integrerad del vid hantering av leverantörskedjan och en naturlig del i urvalsprocessen. Det är Polykemis ansvar att klargöra målsättning och krav till potentiella leverantörer och vi som kund gör vårt bästa för att skapa rätt förutsättningar för leverantörer att leverera produkter och tjänster av hög kvalitet. Urvalsprocessens tydliga mål är att valet av leverantör skall leda till en mer konkurrenskraftig leveranskedja som gynnar både våra kunder och Polykemi.

Att samarbeta med leverantörer som bedriver en hållbar verksamhet är ett sätt för oss att skapa positiv påverkan inom och utanför vår egen verksamhet.

Vår strategi säkerställer en leverantörsbas av världsklass som är inriktad på ständiga förbättringar och optimering av totalkostnader samtidigt som vi håller hållbarhetsfrågorna i fokus och strävar efter att skapa de bästa förutsättning för en cirkulär ekonomi. Detta i sin tur stödjer vår affärsverksamhet och hjälper våra kunder till framgång både nu och i framtiden.

Jacob Hafström

Jacob Hafström

Inköpschef

+46 411 797 16
Nina Andersson

Nina Andersson

Inköp

+46 411 797 03
Vendela Hugosson

Vendela Hugosson

Inköp

+46 411 673 05
Bibbi Emilsson

Bibbi Emilsson

Inköp

+46 411 797 38
Patrik Lindqvist

Patrik Lindqvist

Inköp - Rondo Plast

+46 411 797 82
Michal Schweineker

Michal Schweineker

Inköp - Rondo Plast

+46 411 797 94