Press & Kommunikation

Avdelningen för kommunikation på Polykemi ansvarar för Polykemis varumärkesidentitet. Det är vår uppgift att visa och informera om Polykemis verksamhet och aktiviteter.

Detta görs på olika sätt i flera informationskanaler, bland annat genom information vid pressutskick och marknadsföring i annonsering, till både fackpress och lokala tidskrifter. Varje år syns även Polykemi på ett flertal mässor över hela världen, där kommunikationsavdelningen är i hög grad delaktig i förberedelserna. Vi hanterar också webbplatser, nyhetsutskick, sociala medier och olika sorters presentationer som används inom företaget.

Varumärke

För att öka igenkänningen av vårt företag arbetar vi aktivt med vårt varumärke. Med det vill vi väcka uppmärksamhet och göra ett tydligt avtryck i plastbranschen. Målsättningen är att generera fler och större affärer både kortsiktigt och långsiktigt. Vi vill synas, berätta om våra framgångar och dessutom ha roligt på jobbet.

I varumärket finns även fem värdeord som ska genomsyra marknadsföringen; World Class, Innovative, Different, Family Owned och Caring.

Polykemi äger exklusiv rätt till sitt varumärke. Det betyder att ingen annan, utan vårt medgivande, får använda Polykemis varumärke i kommersiellt syfte.

Vi vill synas, berätta om våra framgångar och dessutom ha roligt på jobbet.

Grafisk profil

Vår grafiska manual finns till hjälp i arbetet med att tydliggöra Polykemis varumärke. Den ska bidra till att arbetet med kommunikation kring vår verksamhet blir enklare och tydligare, både internt och externt.

Den grafiska manualen innehåller information, anvisningar och regler kring användning av logotyp, teckensnitt, färger, värdeord och andra grafiska komponenter. Den visar också exempel på hur detta i praktiken appliceras på bland annat visitkort, broschyrer, annonser, företagspresentationer och dokumentmallar.

Vår grafiska manual finns för nerladdning här:

Grafisk Profil

Logotyp

Vårt företags logotyp är grundstenen i varumärket, det är den centrala och samlande symbolen för vår identitet. Den ska finnas med i all kommunikation, på så sätt blir Polykemi en tydlig avsändare. Tillgången till vår logotyp måste hanteras varsamt och enligt de regler och rekommendationer som finns i den grafiska manualen.

Våra logotyper finns för nerladdning här:

Logotyper  

Mia Persson

Mia Persson

Kommunikation & Marknadsföring

+46 411 797 29
Ulrik Nilsson

Ulrik Nilsson

Säljare

+46 411 797 28