XRF - Röntgenfluorescens

Med vår XRF-utrustning kan vi kontrollera att våra återvunna råmaterial inte innehåller några tungmetaller. Vi kan därigenom uppfylla RoHS direktivet (2011/65/EC). Vi kan analysera både förekomst och hur mycket av nedan tungmetaller som finns i ett råmaterial Kvicksilver (Hg), Kadmium (Cd), Bly (Pb), Sexvärt krom (Cr6+). Vi kan också säkerställa att våra återvunna material inte innehåller bromerade flamskyddsmedel som inte är godkända.