Det bästa volymmässiga året någonsin

Nyheter, Pressmeddelande,2 april, 2019

2018 var ett mycket spännande år för Polykemi.

– Under första halvåret var det bra fart men sedan såg vi en viss inbromsning i konjunkturen under andra halvåret, vilket inte minst syntes på de asiatiska marknaderna, säger Mattias Persson, försäljningschef på Polykemi.

Trots den något svagare utvecklingen under kvartal tre och fyra blev 2018 volymmässigt det bästa året någonsin i koncernens historia.

– Generellt hade vi ett bra år inom koncernen, med fortsatt god tillväxt med många nya affärer och kundprojekt, såväl i Europa som i Asien och USA, fortsätter Mattias Persson.

Det investerades även bland annat i tre nya produktionslinjer i Ystad. En av dem är del av satsningen på att ytterligare utveckla förmågan att producera högkvalitativa flamskyddade compounds.

Under 2018 var det även 50 år sedan som Polykemi grundades av Hugo Jönsson, och det firades med pompa och ståt.

Tillväxtmål för det kommande året

Året har startat bra för Polykemi, och man fortsätter satsa offensivt under 2019.

– Detta år siktar vi på fortsatt tillväxt, även om vi ser tecken på en viss avmattning i konjunkturen så märks ändå en god optimism på marknaden, säger Mattias Persson.

Polykemi håller just nu på att installera en ny och rekordstor produktionslinje med speciellt fokus på hög kapacitet. Planen är att på denna extruder främst producera större volymer av exteriöra och interiöra material för fordonsindustrin.

Dessutom pågår just nu byggnationen av en tredje fabriksbyggnad hos dotterbolaget i Kunshan, utanför Shanghai i Kina, som ska stå färdigt till sommaren.