Fordonsindustrin överger PBT för svenskt kompound

Nyheter,26 mars, 2013

En stor internationell industrikoncern som tillverkar bildelar och komponenter för världens stora bilkoncerner lägger delvis det högpresterande materialet PBT på hyllan till fördel för svenska plastföretaget Polykemis högpresterande glasfiberförstärkta polypropen.

Kompounden, som går under varumärket POLYfill HC, är utvecklad av Polykemi AB i Sverige tillsammans med Polykemis helägda dotterbolag Polykemi Kina.
– Projektet tillsammans med den internationella kunden har pågått under drygt två år, vilket är en relativt kort tid för att implementera ett helt nytt material i en helt ny tillämpning, säger Polykemis utvecklingschef Henrik Eriksson.

Den glasfiberfyllda polypropenkompounden har genomgått en rad processtekniska tester. Utöver grundläggande specifikationer för mekaniska egenskaper har kunden ställt höga krav på dimensionsstabilitet i värme och kryphållfasthet. Processtekniskt utmärker sig Polykemis kompound, framförallt genom att det kan bearbetas vid lägre temperaturer än PBT.

– Det här är oerhört stort för oss. En av världens största och ledande bildelstillverkare går över till vårt material och överger PBT i en detalj där detta material varit dominerande under lång tid, säger Henrik Eriksson.

Kunden är en av världens ledande underleverantörer mot bilindustrin med omkring 300 fabriker och närmare 100 Forsknings- och Utvecklingscentra runt om i världen. Låsmekanismer är bara en av flera komponenter, som framöver kommer att tillverkas av glasfiberförstärkt polypropen från Polykemi.

POLYfill®