Fortsatt framgång med ett starkt första halvår

Nyheter, Pressmeddelande,4 juli, 2019

Efter flera år med stark tillväxt fortsätter Polykemi att leverera mycket positiva resultat. Under det första halvåret 2019 har vi bokfört 71 nya affärer.

– Vi ligger på historiskt höga nivåer och det är väldigt glädjande att vi kan fortsätta att matcha de siffrorna, säger Polykemis försäljningschef Mattias Persson.

De senaste fyra åren har Polykemi Group, som inkluderar företagen Polykemi AB, Rondo Plast AB och Scanfill AB med säte i Ystad samt Polykemi Compounds Kunshan i Kina och Polykemi Inc. i USA, haft en volymtillväxt på mer än 5000 ton kundanpassade plastcompounds varje år. Det första två kvartalen av 2019 visar att tillväxten fortsätter i en liknande takt. Sverige är den största enskilda marknaden för Polykemi Group och omfattar 25 procent av försäljningsvolymen, resterande exporteras till Europa och resten av världen.

– Vi förväntar oss ett fortsatt starkt andra halvår och ser en liknande, positiv tendens även framöver, fortsätter Mattias Persson.

Möter världens efterfrågan av återvunnet material

Vi har vårt huvudkontor i Ystad och har sedan 1968 varit framgångsrika i vår tillverkning av kundanpassade plastgranulat av hög kvalité, baserat på så väl ny plastråvara som av högkvalitativa återvunna plastmaterial.

– De senaste åren har intresset för återvunnen plastråvara ökat markant världen över, inte minst inom fordonsindustrin, och här kan vi inom Polykemi Group erbjuda kunderna ett helhetskoncept, förklarar Mattias Persson.

– Vi har rustat och kommer att fortsätta att satsa för att vi ska kunna möta den ökade efterfrågan från både befintliga och nya kunder.

I juni 2019 presenterade vi nyheten att vi investerat i ännu en toppmodern produktionslinje, en premium 58mm dubbelskruvsextruder från Coperion, försedd med komplett kringutrustning. Anläggningen, som främst är avsedd att producera flamskyddade och högfyllda compounds, optimerar så väl kvalité som kvantitet och den stora flexibiliteten i produktionslinjen gör att produkterna numera kan anpassas med ännu större precision efter kundernas behov.

Polykemi-Group-nyvara-återvunnet

Pressen informerar om detta:

EPPM (Engelska)

Plasttech (Engelska)

Plastic Portal (Engelska)