Hållbarhetsfilm - Global thinkers

Materialsmart, Nyheter,18 oktober, 2022

Hållbarhet är inte bara viktigt för vår framtid, för våra barn och kommande generationer, utan också för företags tillväxt. Hållbarhet är en fråga om överlevnad.

I videoserien ”Global Thinkers” möter vi organisationer som är involverade i Ystadmodellen – en guide för företag att skapa affärsutveckling utifrån FN:s hållbarhetsmål. Polykemi är ett av de deltagande företagen.

Vi berättar om hur vårt Materialsmart-projekt startade, hur vi gick ifrån att vara leverantör till att vara rådgivare och hur vi hjälper våra kunder att minska sitt koldioxidavtryck genom att välja rätt material för rätt ändamål.