Historisk maskininvestering för Polykemi i Ystad

Nyheter, Pressmeddelande,10 februari, 2020

Polykemi AB har gjort sin hittills största enskilda maskininvestering i en ny och högeffektiv extruderlinje.

Den nya maskininvesteringen har gett Polykemi ännu bättre förutsättningar att möta marknadens efterfrågan. Extrudern, som är en Coperion 92 mm dubbelskruvsextruder, ersätter en äldre modell och beräknas öka produktionskapaciteten på större kundanpassade volymproduktioner med upp mot 5 000 ton om året. Den är även kopplad till en automatisk råvaruhantering vilket ytterligare ökar exaktheten i recepturen och som förbättrar den redan höga kvalitén på produkterna.

– Nu har vi uppnått en ny nivå av effektivitet och vi minimerar tunga lyft för våra medarbetare samt att vi har ökat noggrannheten ytterligare i produkten, säger teknikchef Peter Åkesson.

Tack vare den nya maskininvesteringen har kapaciteten ökat till mer än 70 000 ton varje år i fabriken i Ystad.

– Den nya extrudern är idag vår mest produktiva produktionslinje. Det är en tillgång så väl för Polykemi Group som för våra kunder, säger teknikchef Peter Åkesson.

Ex17-Automatisk-råvaruhantering
Material-central-Polykemi

Den nya extrudern är kopplad till en automatisk råvaruhantering och minimerar tunga lyft för medarbetarna.

Under 2019 installerades även en ny extruder som möjliggjort produktion av ännu mer högkvalitativa flamskyddade plastmaterial. Den har en rad olika doseringssystem med hög precision för olika additiv, både i granulatform och i flytande form. Efterfrågan på flamskyddade plastmaterial spås nämligen att öka bland annat för komponenter till elfordon, liksom efterfrågan på högförstärkta, starka material för att möjliggöra lättare konstruktioner.

Läs mer här  →

Pressen informerar

Plastfokus

EPPM (Engelska)

Plastech (Engelska)

Polimerica (Italienska)