Materialindelning för flamskyddade material

Nyheter,10 november, 2020

Tidigare har vi berättat om de ökade leveranserna för material till portabla respiratorer. PC/ASA-blenden SCANBLEND FS8 NH i det projektet är ett av våra flamskyddade material som är samlade i ett nytt sätt att presentera våra compounds.

Från ett urval av vårt breda produktprogram erbjuds grupper av material som är uppdelade efter egenskaper samt krav på applikationen.

I dessa grupperingar är kundens behov i centrum och baserad på framgångsrika projekt där kravspecifikationerna är den gemensamma nämnaren.

– Denna nya materialindelning gör det lättare för både oss och våra kunder, säger Johan Svenmo, tekniker och projektledare för den nya materialprofileringen.

– Detta gör att vi snabbare och mer exakt kan styra in mot de rätta materialvalen, baserat på applikationens användningsområde och funktion.

Just denna materialindelning omfattar flamskyddade material baserat på flera polymerer som till exempel PP, PC, PA och PC/ABS. Majoriteten av materialen har en officiell UL-listning vid en given V-klassning och godstjocklek, vilket ofta är ett krav från kund och slutkund.

Förutom medicinsk utrustning används dessa material även till komponenter inom el-, elektronik-, bygg- och vitvaruindustrin.

Andra egenskaper som våra material blivit uppdelade efter är livsmedelskontakt, vattenkontakt, lättvikt och kostnadsreduktion samt hög densitet och akustik. Mer information om dessa kommer att presenteras framöver.

Materialindelningen för flamskyddade hittar ni här:

Flamskyddsmaterial

 

Mer information

Våra ökade leveranser för material till portabla respiratorer  →

Vår produktionslinje med flamskyddade material som specialitet  →