Metalls ordförande Anders Ferbe besökte Polykemi

Nyheter,3 januari, 2013

 

”Jag är imponerand av Polykemis långsiktighet i verksamheten”

Jag brukar alltid försöka besöka några arbetsplatser i samband med att jag deltar i olika verksamheter i IF Metalls avdelningar. Det är en viktig del av mitt uppdrag som förbundsordförande att träffa förtroendevalda och andra medlemmar. Men det är också viktigt att träffa representanter för företagsledningarna och få kunskap om deras verksamheter och syn på framtiden.

Ett bra samarbete mellan den fackliga organisationen och företagsledningarna är en viktig del av den svenska modell som vi ska värna om. Vi har olika roller och kan ha olika syn i sakfrågor, men vi ska lyssna på varandra och ta till oss varandras argument.

Öppenhjärtligt möte

På Polykemi hade vi ett intressant och öppenhjärtligt möte. Det är viktigt att få klubben och företagets bild av hur det är att som familjeföretag i Ystad verka på en global marknad. Till exempel hur viktig produktutvecklingen är för att vara kvar i det marknadssegment man verkar; hur globaliseringen gör att man måste ha tillverkning i olika länder, till exempel USA, för att kunna leverera till biltillverkare och för att få sälja till deras fabriker i Europa.

Det visar nödvändigheten av långsiktighet i verksamheten, något som företagsledningen på Polykemi vittnade om vid vårt möte. Den kvartalskapitalism som många storföretag ibland ger uttryck för skapar inga långsiktiga jobb, inte i Ystad och inte någon annanstans heller.

Livskraftig industri

Jag slås ofta av vilken fin och livskraftig industri vi har i Sverige. Synd att inte fler förstår det. Vi måste vara många som gång på gång upprepar att ska vi ha en välfärd i Sverige förutsätter det inkomster från exportindustrin.
Just nu är vi inne i en lågkonjunktur. Det ser olika ut för olika branscher. Men det är viktigt att påpeka att bilden inte är lika mörk som under finanskrisen 2009. Då var det många tvärstopp och lagda order drogs tillbaka. Nu talar många om ljusning under 2013 och vi kan se sådana tecken.

Olika synpunkter

Vad som behöver göras för att nu stödja industrin kan man ha olika synpunkter på. För min del anser jag att regeringen är för passiv. Jag tycker att regeringen direkt skulle stödja de företag som utbildar och kompetensutvecklar sin personal i stället för att varsla och säga upp folk.

Regeringen skulle till exempel kunna införa ”100-lappen”, det vill säga ge 100 kronor i stöd per utbildningstimme. De anställda kan ha jobbet kvar, kompetensen ökar och vi kommer både starkare och snabbare tillbaka när det vänder. Det är en offensiv politik. Mycket bättre än att sänka bolagsskatten med några procent. Vad hjälper det ett företag som har röda siffror eller går med nollresultat.
Avslutningsvis vill jag tacka klubben och företaget för ett intressant besök.Och som sagt – låt oss vara många som talar väl om vår industri och den långsiktighet som bland annat Polykemi gav utryck för, det tjänar vi alla på, menar Anders Ferbe, förbundsordförande IF Metall.

På bilderna ser vi Anders Ferbe och hans kollegor tillsammans med Polykemis Ola Hugoson och Peter Åkesson.