Nu satsar vi stort på nyutveckling – en utvecklingsavdelning blir två!

Nyheter, Pressmeddelande,27 februari, 2017

Utvecklingsavdelningen har alltid varit en av de viktigaste delarna för oss och nu satsar vi på att ta ytterligare ta ett steg för att göra utvecklings- avdelningen ännu mer kraftfull.

Den nya utvecklingsavdelningen består av två delar; en extern och en intern del. Fokus i den nya interna utvecklingsavdelningen ligger i att skapa nya material och starta nya utvecklingsprojekt, utan att det påverkar arbetet och produktionen som pågår i den externa utvecklingsavdelningen. Detta innebär att kunderna kan få sina materialprover snabbare, samtidigt som Polykemis tekniska team kan fortsätta satsa på utveckling och innovation.

Satsningen har inneburit investeringar,  en extruder med 150t låskraft och en ny formspruta tillsammans med ett formverktyg med standardiserade provkroppar och testbrickor som ska användas för framtagning teknisk data till datablad och vid ordinarie utvecklingsarbete.

– Storleken på extrudern möjliggör produktion av stora serier med små volymer på kort tid. Vi har också investerat i en ny tork till den nya avdelningen som använder sig av vakuumteknik. Torken är snabb och effektiv vilket krävs för att kunna testa de stora serierna vi nu gör

Exempel på utvecklingsprojekt där Polykemi legat i framkant är POLYfill HC, ett lättare och mer prisvärt alternativ till traditionella konstruktionsplaster, med bibehållna mekaniska egenskaper.
– Vi hoppas att denna förändring ska ge en tydligare bild av vad våra utvecklingsavdelningar gör. Vi hoppas också på ett mer effektivt och framgångsrikt utvecklingsarbete inom såväl den interna som den externa avdelningen.

Pressen uppmärksammar detta – se länkar nedan:

Plastnet Sverige: Se artikel här

Plastfokus Danmark: Se artikel här

Magasinet Plast Danmark (s. 29): Se artikel här

Plastpanorama Danmark (s. 7): Se artikel här