Nya reptåliga PP-material i nytt COMPLUS-koncept

Pressmeddelande,24 mars, 2021

I det första COMPLUS-konceptet från Polykemi och Rondo Plast står ett nyutvecklat PP-baserat material för komplexa interiöra fordonsapplikationer i centrum.

Det nyutvecklade nyvarubaserade materialet POLYfill PP EP317R UV har hög reptålighet och god UV-beständighet samt goda mekaniska egenskaper och obegränsade infärgningsmöjligheter. Dessa egenskaper gör materialet optimalt för interiöra fordonsapplikationer.

Materialet har dessutom tre nya syskon redan från början, samtliga med liknande karaktär och egenskaper som är anpassade för olika detaljers kravprofil i en sammansatt slutprodukt.

–  Tanken föddes under ett samtal med en av våra slutkunder, tillika en av världens största fordonstillverkare. De efterfrågade material med liknande egenskaper, både baserat på ny plastråvara och på återvunnen plastråvara. I vissa fall medger kravprofilen endast plastcompounds baserat på ny plastråvara, men i andra fall är material baserat på högkvalitativ återvunnen plastråvara den bästa lösningen, förklarar utvecklingschef Anette Munch Elmér. 

Door panel - COMPLUS Concept - Polykemi and Rondo Plast

COMPLUS-konceptets material kan användas till en dörrsidas olika detaljer.

Dörrsida som applikationsexempel

De nyutvecklade materialen presenteras i ett nytt koncept som Polykemi och Rondo Plast berättat om tidigare. COMPLUS-konceptet innebär valmöjligheter mellan flera olika material, både baserat på ny plastråvara och på högkvalitativ återvunnen plastråvara. Materialen har liknande egenskaper men är anpassade för olika formsprutade delar i en och samma konstruktion.

Ett exempel inom fordonsindustrin är dörrsidor som ofta är komplexa sammansättningar, bestående av flera olika detaljer där alla har sin specifika kravprofil. Där kommer samtliga fyra materialalternativ inom konceptet COMPLUS PP till användning.

En dörrsidas huvudbeståndsdel, den så kallade bäraren, och även sidofacket, är oftast detaljer med ytstruktur och görs i många olika färger. Detaljer som dessa utsätts för både ovarsam behandling och tufft solljus.

Här menar Polykemi att det optimala materialvalet är POLYfill PP EP317R UV med dess höga reptålighet och goda UV-beständighet. Till samma detaljer kan man även välja ett REZYcom-material baserat på högkvalitativa återvunna råvaror, med alla miljöfördelar det ger, som då kan fås i mörkgrått eller svart.

En dörrsidas armstöd och dörrspegel är detaljer som ofta är täckta av folie, textil eller läder. Till detta finns ett tredje materialalternativ, eftersom behovet av infärgningar, reptålighet och UV-motstånd här är mindre.

Om kravprofilen är marginellt lägre finns ett fjärde materialalternativ, även här baserat på högkvalitativa återvunna råmaterial.

Four new scratch-resistant materials

De fyra nya reptåliga materialen har liknande egenskaper vilket gör dem utbytbara med varandra i ett formverktyg.

Flexibilitet även sent i projekten

Konceptet COMPLUS PP innebär alltså att man får rätt material till rätt detalj. Men även om man gjort ett välgrundat materialval, kan ändå förutsättningarna förändras under ett projekts gång. Då finns den unika möjligheten att sent i processen välja ett annat av de fyra materialen eftersom karaktär och egenskaper är så lika, utan att behöva modifiera eller byta formverktyg, vilket sparar både tid och pengar.

–  Skiftet kan göras utan att ge avkall på vare sig mekaniska egenskaper eller kvalitet, materialen är helt enkelt utbytbara med varandra. Det är konceptet som vi nu har tagit fram, förklarar Anette Munch Elmér.

Framtidens ökade miljöutmaningar

Polykemi arbetar nu även med en satsning relaterat till material och hållbarhet, som de kommer presentera inom kort.

–  Vi ser en framtid där flexibilitet i materialvalen och framför allt frågor kring hållbarhet blir allt större. Användningen av återvunna material har historiskt främst initierats av ekonomiska skäl, men med dagens starka miljöfokus är materialens CO2-avtryck den absolut viktigaste anledningen, säger Mattias Persson, försäljningschef på Polykemi.

–  Därför är vi väldigt stolta över att inom en snar framtid även kunna presentera ett system för att beräkna och redovisa just CO2-avtrycken för våra material, både baserade på nya plastråvaror och på högkvalitativa återvunna råvaror, avslutar Mattias Persson.

Mer information

Läs mer om Rondo Plast på deras hemsida →

Pressen informerar

Plastech (Engelska)

Plastic Portal (Engelska)

Plastics Technology (Engelska)