Polykemi ApS har fyllt 20 år

Nyheter,10 januari, 2022

Polykemi ApS i Danmark har haft nöjda kunder i över 20 år. Därmed har Polykemis danska dotterbolag nått en fin milstolpe.

– Det har varit fantastiskt resa, där Polykemi har gått från att vara en liten aktör till att i dag vara ett självklart namn inom dansk plastindustri, säger Viggo R Frederiksen.

Viggo har arbetat som säljare på företaget sedan starten 2001 och har tillsammans med Ole Tietze, som har en kombinerad roll som säljare och som tekniskt kundstöd, lagt grunden för Polykemi ApS tillväxt i Danmark.

Företaget är ett helägt dotterbolag till svenska Polykemi AB med produktion och huvudkontor i Ystad. Det ingår i Polykemi Group som återfinns på tre kontinenter och producerar samma kundanpassade plastcompounds av högsta kvalitet, baserat på så väl ny plastråvara som högkvalitativt återvunna råvaror, i samtliga fabriker.

– Polykemi hade en agent i Danmark fram till 2001, därefter startade vi upp ordentligt och sedan 2011 har vi hanterat hela kundflödet i Danmark. Med tanke på det korta avståndet till Ystad, där vi har både lager, produktion och huvudkontor har vi alltid kunnat erbjuda våra kunder ett väldigt personligt samarbete, förklarar Viggo R Frederiksen.

– Vi bjuder gärna med våra kunder till Ystad vilket gör att de också har ett nära samarbete med produktionen. Tack vare närheten till vårt huvudkontor kan vi snabbt och enkelt assistera den danska marknaden med avancerat tekniskt kundstöd, säger Ole Tietze. 

Möjligheten att kombinera olika material

Familjeföretaget Polykemi AB startade 1968, och under hela perioden har företaget haft en nära kontakt med plastkunderna på den danska sidan av Öresund. I takt med att Polykemikoncernen har vuxit har även produktkatalogen utvecklats.

Polykemi-ApS-Ole-Tietze-Viggo-R-Frederiksen

Viggo R Frederiksen och Ole Tietze i produktionen på huvudkontoret i Ystad.

– Under de senaste sex åren har vi sett ett explosionsartat intresse för återvunna plastråvaror. Med Polykemi Group i ryggen kan vi erbjuda återvunna material som har rätt egenskaper, god hållbarhet och ett lägre klimatavtryck. Samtidigt är det också möjligt att minska inköpskostnaderna, säger Ole Tietze.

Oavsett om man är en kund i Danmark eller Sverige kan Polykemi, tack vare sin långa erfarenhet och gedigna kunskaper, erbjuda samma högkvalitativa plastmaterial, tekniska expertis och flexibilitet samt stötta sina kunder i valet av material.

– Just nu känner vi ett stort intresse för våra koldioxidberäkningar och de koldioxidbesparingar som kan göras genom att byta från nyvarubaserad plast till återvunnen, eller genom att byta från en typ av nyvara till en annan typ av nyvara, berättar Viggo R Frederiksen.

– Det är en stor fördel för kunden att vi producerar både nyvara och återvunnen plast inom koncernen, det ger våra kunder möjligheten att kombinera olika material. Vi kan optimera materialet efter egenskaper, hållbarhet, ett minskat klimatavtryck och samtidigt som vi minskar kostnaderna, säger Ole Tietze.

Stolthet från moderbolaget

Från svensk sida är man entusiastisk över att satsningen på den danska marknaden har burit frukt. Ola Hugoson, VD och del av ägarfamiljen, avslutar:

– För oss i forna Öst-Danmark är det med både stolthet, glädje och tillfredställelse som vi kan konstatera att ”den grimme ælling” (den fula ankungen) blivit till en riktigt vacker framgångsrik svan.

– Danmark är vår närmsta ”utlandshemmamarknad”. Vi ser framemot ett fortsatt gott samarbete med våra danska kunder och önskar Viggo och Ole fortsatt lycka till med utvecklandet av marknaden.

Polykemi Group har i dag tillverkningsenheter i Sverige och i Kina. I slutet av 2022 startar företaget egen tillverkning i North Carolina, USA och öppnar även ytterligare en tillverkningsenhet i Kina. Därmed kan företag som har sin produktion uppdelad på flera kontinenter får exakt samma högkvalitativa helhetskoncept, oavsett om de har sin tillverkning i Asien, USA eller Europa.

Kontakta team Danmark här →

Pressen informerar

Plastforum DK (Danska)

Plastindustrien (Danska)

Teknovation (Danska)