Polykemi är ett diamantföretag!

Pressmeddelande,18 november, 2011

Företaget Soliditet har sedan starten 1989 delat ut 140 Diamond Awards till företag i Sverige som lyckats bibehålla Trippel A rating i mer än 20 år. Av dessa 140 företag är det 101 företag som fortfarande har Trippel A – Polykemi är ett av dessa 101 företag. Soliditet gör en kreditrating som bygger på över 2 500 olika kriterier. Soliditet för kreditvärderingar på över 350 000 svenska företag. Av dessa 350 000 företag är det enbart 101 som bibehållit Trippel A i mer än 20 år. Polykemi tillhör denna stolta skara!

Artikel i Ystads Allehanda