Polykemi deltar i EU-projektet NIR-Sort för framtida förbättring av plastsortering.

Nyheter,11 augusti, 2017

Etac Flex stödhandtag – Innovativ design
som skapar möjligheter.

Polykemi är stolta att medverka som en av tre samarbetspartners i ett EU-projekt inom forsknings och innovationsprogrammet Horizon 2020 som heter NIR-Sort.

Projektet syftar till att ersätta kimrök och andra konventionella pigment med nya pigment som är detekterbara av infrarött ljus (NIR). Något som i sin tur kan möjliggöra sortering av plastavfall med infrarött ljus. Svarta infärgade plastkomponenter kommer då att kunna separeras från avfallsströmmar till en renhetsgrad som gör att de än en gång kan återvinnas och användas i högkvalitativa konstruerade polymerer.

Projektet löper under två år och kommer att ledas av Luxus Ltd i samarbete med Polykemi, som kommer att delta gällande utveckling av receptformuleringar, compoundering och provning av material. Materialen kan i steg två, sedan komma att utvärderas ytterligare för användning i innovativa förpackningsmaterial via Polykemis dotterbolag Scanfill. Den tredje projektpartnern, One51, kommer att medverka med sin kompetens inom formsprutning.

Länk till Luxus presstext (Eng) ›

Plastpressen informerar om detta:

Plastforum ›

Plastics News Europe (eng) ›