Polykemi ett av Skånes energieffektiva företag!

Pressmeddelande,21 mars, 2012

Skåne har regionala effektiviseringsmål om att minska energianvändningen i regionen med 10 % och utsläppet av växthusgaser med 20 % till 2020. Länsstyrelsen i Skåne och Energikontoret Skåne har tillsammans med Energimyndigheten och Kommunförbundet Skåne letat goda exempel i Skåne. Polykemi är ett av åtta företag i Skåne som tagits fram som just ett gott exempel.

– Goda exempel är av stor pedagogisk betydelse för att uppnå mål speciellt vad gäller beteendeförändringar. Energieffektiviseringen innehåller ett stort mått av detta vilket även framkommit i flera av presentationerna i broshyren.

– Vi i projektledningen är mycket tacksamma över Polykemis och de andra företagens medverkan och den betydelsefulla insats som genom detta görs för skånskt näringsliv, säger Göran Björkenstam på Kommunförbundet i Skåne.

Läs artikeln här