Polykemi på Fakuma 2021

Mässor,11 oktober, 2021

Tack för besöken på Fakuma!

12-16 Oktober 2021
Hall B1 och Monter nr. B1-1309

Intelligenta Materialval – Nya Simulationsverktyget visar din CO2 besparing.
Att reducera både CO2 och att spara kostnader – Det ena utesluter inte det andra.

Läs mer på materialsmart.se  →

Tack för att trevliga och inspirerande samtal!

Med vänliga hälsningar
Fakuma-Teamet

Fakuma-Materialsmart-Polykemi