Polykemi förstärker ytterligare på tyska marknaden

Nyheter,2 oktober, 2022

Polykemi AB har rekryterat en ny säljare för att förstärka försäljningsverksamheten i dotterbolaget Polykemi GmbH i Tyskland.

Vår nya kollega Süleyman Karincaoglu har redan börjat sitt arbete på den tyska marknaden som ytterligare kontaktperson för kunder och potentiella kunder inom bland annat fordons-, vitvaru- och elindustrin.

 Karincaoglu har studerat till försäljningstekniker och har varit ansvarig för utlandsverksamheten på kundtjänstavdelningen i ett stort europeiskt handelsföretag.

 ”Vi hälsar Süleyman varmt välkommen till plastindustrin, Polykemi-familjen och det tyska teamet”, säger försäljningschef Mattias Persson.