Polykemi och Rondo Plast lanserar COMPLUS-konceptet

Pressmeddelande,2 mars, 2021

Polykemi och Rondo Plast presenterar COMPLUS-konceptet, som ger valmöjligheter mellan flera olika material, baserat på både ny plastråvara och återvunnen plastråvara. Materialen har liknande egenskaper men är anpassade för olika formsprutade detaljer i en sammansatt slutprodukt.

I de olika COMPLUS-koncepten, som kommer att presenteras framöver, är hög flexibilitet i fokus. Materialen, som hämtas från samma materialgrupp, baseras på ny plastråvara eller högkvalitativ återvunnen plastråvara och har liknande egenskaper och karaktär. Detta innebär att kunden kan välja mellan flera plastcompounds för att uppnå optimala materiallösningar beroende på vilka egenskaper som de olika detaljerna behöver ha. Det innebär alltså att man får rätt material, med rätt egenskaper till rätt detalj.

– Ett exempel inom fordonsindustrin är dörrsidor som kan vara komplexa sammansättningar av flera olika detaljer, där varje detalj ska uppfylla sin specifika kravprofil. Här kan man alltså använda våra material från COMPLUS-koncepten till olika delar, förklarar projektledare Johan Svenmo. 

Door panel - COMPLUS Concept - Polykemi and Rondo Plast

Materialval som kan anpassas under utvecklingsarbetet

Även om man valt rätt material till rätt respektive detalj, så kan ändå förutsättningarna förändras under projektets gång. Vid dessa tillfällen finns den unika möjligheten att kunna välja ett annat material ur COMPLUS-konceptet, utan att behöva modifiera, byta eller till och med producera nytt formverktyg, vilket sparar både tid och pengar.

– Vårt nya koncept ger kunderna en oerhörd flexibilitet långt in i processen och materialvalet kan anpassas under utvecklingsarbetet utan att kostnaderna ökar dramatiskt. Detta innebär att kunden på ett tryggare sätt når projektets mål snabbare, säger Johan Svenmo. 

Inom kort lanseras första exemplet ur COMPLUS-konceptet från POLYfill(PP)- och REZYcom(PP)-familjerna. På sikt kommer även samma koncept att finnas för fler produktfamiljer, som POLYblend (PC/ABS) och SCANAMID (PA).

Polykemi-Teknisk-Support-Johan-Svenmo

Mer information

Läs mer om Rondo Plast på deras hemsida →

Pressen informerar

Plastforum

Plastech (Engelska)

Plastics Today (Engelska)