Polykemi och Rondo Plast leder vägen för återvunnen plastråvara med inhouse workshops

Nyheter, Pressmeddelande,2 september, 2019

De senaste åren har det skett en förändring gällande användningen av återvunnen plastråvara inom industrin. Nu väljer vi på Polykemi och Rondo Plast att stötta denna process ytterligare genom en turné med inhouse workshops hos underleverantörer och slutkunder runt om i Europa.

Plastcompounds baserade på återvunna råvaror har länge används inom industrier för bil, el och bygg men även inom andra sektorer. Under de senaste åren har dock intresset att använda återvunnen plastråvara ökat ytterligare.

– Vindarna för att använda kvalitetssäkrade återvunna plastmaterial till tekniska artiklar inom industrin har definitivt vänt. Tveksamheten mot prestandan i återvunna material, som ibland uttrycks, blir allt mindre och idag fokuseras diskussionerna istället mer kring var och i vilka applikationer återvunnen plast kan användas på bästa sätt, säger Mattias Persson, försäljningschef på Polykemi och Rondo Plast.

För att stötta denna förändringsprocess mot mer användning av högkvalitativa återvunna plastmaterial, inledde förra året ett team från Polykemi och Rondo Plast en turné för att informera slutkunder och formsprutare inom plastindustrin.

Under 2019 har turnén fortsatt och på grund av stort intresse kommer den att fortsätta även nästa år. Genom att använda produktexempel från lyckade projekt är målet med dessa workshops att öppna upp för en direkt diskussion kring användning av högkvalitativa compounds baserad på återvunna råvaror.

Med detta tillvägagångssätt avser vi att informera om fördelar och möjligheter, men även om begränsningar med återvunna plastmaterial och därigenom försöka räta ut frågetecken och minimera eventuella tvivel som kan finnas.

– Vi vill visa att högkvalitativa återvunna compounds kan vara jämförbara med högkvalitativ nyvara beträffande många tekniska egenskaper, menar Mattias Persson. Med rätt val av råvaror kan det vara möjligt att inte bara använda den återvunna plasten för icke synliga detaljer utan även i mer krävande och komplexa synliga applikationer, med krav på bland annat ytor.

Initialt fokuserades turnén på Tysklands bilindustri men turnén har redan expanderat till andra länder och branscher.


Bild 1: Richard Vanselow, Hanna Larsson, Anders Svensson och Mattias Persson på turnéns första workshop.

Bild 2: Applikationsexempel med återvunnet plastmaterial.


Pressen informerar om detta:

EPPM (Engelska)

Plastic Portal (Engelska)

Recycling Today Global (Engelska)

Plastech (Engelska)