Polykemi rustar inför framtiden med ny produktionslinje

Nyheter, Pressmeddelande,24 juni, 2019

Polykemi i Ystad har sedan 1968 framgångsrikt tillverkat kundanpassade plastcompounds, bland annat för fordonsindustrin. För att möta framtidens behov av plastmaterial har vi nyligen investerat i ännu en ny, toppmodern produktionslinje.

Investeringen är en premium 58mm dubbelskruvsextruder från Coperion, försedd med komplett kringutrustning. Anläggningen är avsedd att ge optimal produktionsprestanda, både beträffande kvalitet och kvantitet. Bland annat har det installerats en rad olika doseringssystem med hög precision för olika additiv, både i granulatform och i flytande form. Doseringssystemen tillåter en mycket stor flexibilitet för tillverkning av olika materialrecept. Utrustningen har vidare designats att ge en maximerad, men ändå skonsam, inblandning av olika additiv i diverse plastcompounds. 

Produktion Extruder 8 2019 Polykemi

Olika doseringssystem i den nya linjen har möjliggjort produktion av ännu mer högkvalitativa material, framförallt flamskyddade plastcompounds.

Med elektrifieringen av fordon och andra produkter står tillverkningsindustrin inför ett paradigmskifte. Förbättrade konstruktionsplaster kommer att behövas. Efterfrågan på flamskyddade plastmaterial spås att öka, liksom efterfrågan på högförstärkta, starka material för att möjliggöra lättare konstruktioner.

–  Vi är mycket stolta över Polykemis nya produktionslinje, berättar Anette Munch Elmér, utvecklingschef på Polykemi. Den tillåter våra produkter att vässas och bli ännu bättre. Vi tillverkar nu ännu mer högkvalitativa flamskyddade plastmaterial. Vi kan nu även producera plastcompounds innehållande upp till 65 % förstärkningsmedel. Produktionslinjens stora flexibilitet tillåter oss att kundanpassa produkterna med ännu större precision än tidigare. 

Bild 1: Denis Sehovic, operatör, och Andreas Bergman, projektansvarig, vid ett av de första produktionstillfällena på den nya produktionslinjen.

Pressen informerar om detta:

Plastforum

Metal Supply

Ystad Allehanda

EPPM (Engelska)

Plasttech (Engelska)

Plastic News Europe (Engelska)

British Plastics and Rubber Magazine (Engelska)

Plastic Portal (Engelska)

Plasteurope.com (Engelska)

PIE – Plastics Information Europe (Engelska)
Published by KI – Kunststoff Information.