Polykemis första hållbarhetsredovisning.

Nyheter,3 september, 2012

Det lönar sig alltid att tänka hållbarhet och långsiktigt!” Så här kommenterar Polykemis delägare och VD Ola Hugoson Polykemis och Rondo Plasts första Hållbarhetsredovisning.- Vårt arbete med hållbarhetsredovisning utgör ett nytt steg i vår strävan efter att i ännu högre grad vara en ansvarsfull aktör inom vår bransch. Redan i dag gör vi mycket, men vi vill bli ännu bättre. Med den här rapporten vill vi synliggöra vad vi gjort, vad vi gör och vad vi kan arbeta med för att ytterligare förbättra oss, säger VD Ola Hugoson.

För första gången har Polykemi och Rondo arbetet fram en hållbarhetsredovisning enligt GRI:s (Global Reporting Initative) riktlinjer som årligen kommer att uppdateras med de förändringar som kontinuerligt sker i företagen. Den är framtagen i dialog med ägare, styrelse och ledningsgrupp i första hand men kommer att utvecklas via dialogen med våra kunder, medarbetare, leverantörer etc.

Hållbarhetsredovisningen omfattar gruppens europeiska verksamhet i bolagen Polykemi, Rondo Plast och Scanfill.

Vi önskar er alla en intressant och trevlig läsning. Synpunkter och/eller frågor kan ställas till Jörgen Andersson/Thomas Pettersson.

Lite fakta om Hållbarhet!
Företags samhällsansvar (CSR, engelska Corporate Social Responsibility) kallas idén att företag ska ta ansvar för hur de påverkar samhället, ur såväl ett ekonomiskt, miljömässigt som socialt perspektiv. Begreppet hållbarhet används allt flitigare för att dels tydliggöra vad man menar samt för att understryka att det ekonomiska ansvarstagandet (som är en del av hållbarhet men inte CSR) krävs för att företagets samhällsansvar ska vara långsiktigt och integrerat i affärsmodellen.

Historiskt sett har CSR setts som ett sätt att både ta ansvar och minimera risken för att oegentligheter ska förekomma i företag Idag ses CSR och hållbarhet i allt högre grad som något som även kan bidra till ökad lönsamhet då det kan ses som ett sätt att minska onödig förbrukning av såväl mänskliga, fysiska och ekonomiska resurser, och samtidigt optimera användningen av de resurser man förfogar över.