Polykemis första mässa 2014 – Swissplastics i Luzern 21-23 januari.

Mässor, Nyheter,8 januari, 2014

Dags för Polykemis första mässdeltagande under 2014!

Swissplastics går av stapeln vartannat år & är den dominerande plastmässan i Schweiz & har denna gång över 300 utställare.
Glädjande nog har Polykemi en betydande roll i vår mångåriga schweiziska samarbetspartner Dolders monter. www.dolder.com

Ni hittar Dolders monter – med Polykemirepresentanter närvarande i Hall 3 – monter C3035.
Se länk till mässans hemsida här: www.swissplastics-expo.ch/de/swiss_plastics