Så kan svenska företag spara tonvis med koldioxid

Materialsmart, Pressmeddelande,3 november, 2021

Polykemi AB hjälper företag att göra ett materialsmart val

Formsprutningsföretaget AD-plast sparar 2000 ton koldioxid varje år. Det är lika mycket som utsläppet av 1200 bilar. Den stora besparingen sker tack vare ett samarbete med compunderingsföretaget Polykemi AB som kan kvantifiera materialets koldioxidavtryck. 

– Det är en fullträff, säger Michael Jonsson, VD på AD-plast.

– Vi får ett snabbt besked på hur vi, med vårt materialval, enkelt kan minska utsläppen av koldioxid.

Under 2020 genomförde Polykemi AB en vetenskaplig studie som visar vilket avtryck företagets material gör på klimatet. Studien har sedan omvandlats till ett beräkningsverktyg och nu kan Polykemi ge kunderna ett besked på hur stor klimatpåverkan deras materialval medför.

Det ger kunderna helt nya möjligheter att kunna påvisa produkternas påverkan på klimatet.

– Polykemi hjälper oss att bryta ner materialvalet på detaljnivå och det är väldigt viktigt för oss. Nu kan vi återge för våra kunder vilken påverkan vår produkt har på klimatet, säger Michael Jonsson, AD-plast.

– Jag har sett liknande verktyg från högskolor och universitet, men de är väldigt komplexa att arbeta med. Polykemis beräkningsverktyg förenklar den processen och ger oss som kund ett tydligt svar redan när vi gör vårt materialval.

Michael Jonsson AD-plast Materialsmart Polykemi
Michael Jonsson, VD på AD-plast.
Materialsmart-Henrik-Palokangas-3
Henrik Palokangas, hållbarhetsspecialist för polymera material hos Polykemi.

Med den vetenskapliga studien i grunden kan Polykemi påvisa vilken klimatpåverkan produktens råmaterial har. Därefter kan företagets hållbarhetsexperter även hjälpa kunden att hitta det bästa materialet för produkten, sett till form, funktion, kvalitet och hållbarhet. Det gör att kunden kan minska sitt CO2-avtryck avsevärt.

– Enbart ett materialval kan spara hundratals ton koldioxid och flera miljoner kronor varje år, säger Henrik Palokangas, Polykemis hållbarhetsexpert för polymera material.

– Det finns all anledning för varje tillverkare att se över sina materialval.

Specificera klimatavtryck på fakturan

AD-plast har arbetat med hållbarhetsfrågor i snart 23 år. Företaget startade sin hållbarhetsresa 1998 med att minska energibehovet med 1 % per år och fram till i dag har företaget minskat energibehovet med nästan 70% på ett kilo plast. Företaget kan nu göra ytterligare CO2-besparingar tack vare Polykemis gedigna arbete med att ta fram det material som har minsta möjliga miljöpåverkan, samtidigt som det uppfyller kraven på funktion och kvalitet.

– Vi försöker alltid att ligga i framkant när det gäller frågor som rör klimat, miljö och hållbarhet. För oss är det ett måste att kunna göra den här typen av beräkningar till våra kunder, säger Michael Jonsson, VD på AD-plast.

Tack vare Polykemis verktyg kan vi även ta nästa steg och specificera våra kunders klimatavtryck på fakturan. Det känns riktigt bra.”

Tänk materialsmart – spara både klimatet och kostnader

Polykemi Group har i mer än 50 år tillverkat kundanpassade högkvalitativa plastcompounds, baserat på både ny plastråvara och högkvalitativa återvunna plastråvaror. Tack vare företagets breda erfarenheter och djupa kunskaper kan deras experter hjälpa kunder att hitta det bästa och mest materialsmarta alternativet för den utvalda applikationen. De kan dessutom redovisa vilket klimatavtryck som produkten gör och hur stor klimatbesparingen blir.

– Råmaterialet står för en väldigt stor del av produkten, förklarar Henrik Palokangas.

– Med hjälp av vår studie har vi en möjlighet att titta på vilka större koldioxidbesparingar våra kunder kan göra bara genom sitt materialval.

Läs mer på materialsmart.se  →

Kontakt

Vill du veta mer om hur ditt företag kan göra en liknande besparing?
Kontakta Polykemis hållbarhetsexpert:

Henrik Palokangas  
+46 (0) 411 79780 
henrik.palokangas@polykemi.se

Om Polykemi Group 

Polykemi Group inkluderar företagen Polykemi AB, Rondo Plast AB och Scanfill AB med säte i Ystad samt Polykemi Compounds Kunshan i Kina, Polykemi Inc i USA, Polykemi spol.sr.o i Tjeckien, Polykemi Aps i Danmark och Polykemi GmbH i Tyskland. Polykemi AB har sedan 1968 tillverkat kundanpassade högkvalitativa plastcompounds, baserat på så väl ny plastråvara som av högkvalitativt återvunna plastråvaror.

Om AD-plast

I mer än fem decennier har AD-plast varit en helhetsleverantör av formverktyg och formsprutade plastdetaljer i stora och små volymer, alla med samma höga kvalitet. Företaget arbetar ständigt med att minska sin miljöpåverkat och sedan april 2008 köper företaget enbart förnybar el och biogas i sitt arbete att årligen med att minska sin CO2-påverkan.

Pressen informerar

Plasttech (Engelska)

Interplas Insights (Engelska)

Sustainable Plastics (Engelska)