Socialt ansvar en viktig fråga för Polykemi

Nyheter, Pressmeddelande,28 november, 2019

För Ystads största privata arbetsgivare är det viktigt att ta ett socialt ansvar. Därför vill Polykemi Group utöka sitt framgångsrika samarbete med Samhall.

– Samhalls oerhört duktiga personal underlättar mycket för oss och vi tycker att det är enormt viktigt att vi inkluderar alla i vår verksamhet, förklarar Polykemis personalchef Annika Strandberg.

Sedan våren 2018 har Polykemi Group, som har sitt huvudkontor i Ystad, samarbetat med statligt ägda Samhall. Det har varit ett mycket givande och framgångsrikt samarbete för båda företagen.

– Samhall har mycket kompetenta anställda som klarar av att utföra återkommande arbetsuppgifter på ett mycket effektivt sätt. Det handlar om enklare uppgifter som är otroligt viktiga för oss och det underlättar enormt för våra maskinoperatörer, berättar Annika Strandberg.

Samhalls kärnuppdrag är att skapa utvecklande arbeten åt personer med olika funktionsnedsättningar. Med totalt 25 000 anställda på 600 orter är Samhall Sveriges största arbetsgivare och företaget är även världsledande i att skapa utvecklande arbeten åt personer med funktionsnedsättning.

– Som Ystads största privata arbetsgivare vill vi inkludera alla. Detta är ett mycket bra sätt att kunna utveckla andra människor och få dem att prestera utifrån sin förmåga, samtidigt som det underlättar arbetet för våra anställda, säger Annika Strandberg.

– Det handlar om att se förmågorna. Alla kan inte allt, men alla kan något och det är just de bitarna som Samhalls medarbetare är väldigt duktiga på och som vi behöver hos oss.

Förhoppningar om att öka personalstyrkan

Samhall AB har ungefär 300 medarbetare i Ystad med omnejd, fem av dem är stationerade på Polykemi AB och förhoppningen är att den personalstyrkan ska öka ytterligare under de kommande åren.

– Polykemi delar Samhalls värderingar på ett tydligt sätt, där varje människa ses som en tillgång och olika talanger samt förmågor skapar fler konkurrensfördelar. Tack vare Polykemi kan Samhall ge ännu fler personer med en funktionsnedsättning ett riktigt jobb som skapar arbetsglädje, stolthet och utvecklar individen, förklarar Jerker Jönsson, National Account Manager på Samhall AB.

– Samarbetet med Polykemi är viktigt för Samhall i Ystad. Det ger oss en ny arena att utveckla medarbetare på och vi har en gemensam plan för framtiden. Våra medarbetare har blivit väldigt väl emottagna och det viktigt för våra medarbetare på plats att få känna sig som ”en i gänget” och det gör de verkligen hos Polykemi.

Läs mer om Samhall på deras hemsida  →