Till våra kunder gällande leveranser av våra produkter

Nyheter,17 mars, 2020

Med anledning av de olika begränsningar i form av stängda gränser, förbud mot transitering och karantäner som olika länder och myndigheter såväl inom och utom EU beslutat om, tvingas vi meddela Er att det kan uppstå diverse problem i leveranserna av våra produkter.

En del av svårigheten ligger i att de olika logistiska alternativen som används är eller kommer att bli störda genom att de normala flödena av enheter (lastbilar, containers etc.) inte längre kan röra sig över landgränser som tidigare.

Vi och våra logistikpartners gör allt vad som står i vår makt för att möta de avtalade leveranstillfällen och om vi, på grund av omständigheterna, inte kan uppfylla vårt åtagande kommer vi att meddela detta så snart det står klart för oss.

Vi hoppas på Ert förstående för situationen fast om något är oklart eller behöver diskuteras uppmanar vi Er att kontakta Er ordinarie kontaktperson inom vår organisation för ett klarläggande.

Vänliga hälsningar,
Polykemi AB / Rondo Plast AB / Scanfill AB