top of page

Nyvara

Anpassade compounds baserade på termoplaster

Teknisk support i världsklass

Oändliga anpassningsmöjligheter

Över 20 olika polymer familjer

Anpassa allt.

Ett plastmaterial som är värmetåligt och lätt att forma. Kanske ljusbeständighet är viktigare än reptålighet. Behöver resultatet bli högglansigt och tåla upprepade slag? Din slutprodukt ställer kraven på plasten och tillsammans hittar vi ett material som möter de kraven. Vi designar materialet efter vad din slutprodukt ska klara av, tåla och hur den ska se ut. Hos oss kan du anpassa allt du behöver anpassa för att få precis den plast du behöver. Alla våra produkter är anpassade plastmaterial; anpassade compounds.

Specifika önskemål och höga förväntningar

Din kravspecifikation är vår startpunkt. Med grund i våra upp emot 20 materialfamiljer anpassar och optimerar vi ditt plastmaterial så att det perfekt matchar dina syften. Våra experter analyserar dina krav, utreder alternativ och ger dig råd som tar dig hela vägen till ditt bäst anpassande compound.

Högkvalitativ bas

Bland våra materialfamiljer hittar du delkristallina termoplaster som PP, PBT, POM, PA6 och PA66. Du hittar också amorfa termoplaster som ABS, ASA, SAN, PC och PMMA. Som komplement har vi dessutom ett antal blends som består av fler än ett råmaterial.

De här materialfamiljerna fungerar som våra byggstenar och vår breda grund när vi tar fram just ditt plastmaterial och compound utifrån din tekniska och ekonomiska kravprofil.

Techical advisor

Karl Banke
+46 411 797 41
karl.banke@polykemi.se

Baspolymerer

Våra byggstenar

Dina möjligheter till ett perfekt anpassat plastmaterial ökar med din leverantörs tillgång till olika baspolymerer och kunskap kring modifiering. Vårt produktprogram består av upp emot 20 olika materialfamiljer. Det ger dig nästan oändliga möjligheter till anpassning.

Polykemi laboratorium
Förstärkningsmedel & additiv

Anpassade egenskaper

Beroende på vilken baspolymer ditt compound baseras på har din plast redan vissa egenskaper. Men du vill ha mer än så. Vi anpassar ditt compound med hjälp av olika förstärkningsmedel och additiv som gör ditt plastmaterial exakt så reptåligt, ljusbeständigt, mjukt, antistatiskt, värmetåligt - och mer - som du behöver.

Färg

Rätt attityd för din produkt

Högglans eller matt. En nyans ton i ton, eller en färg identisk med en du redan använder. Vi hittar rätt färg för ditt material och anpassar ditt compound så att dina slutprodukter alltid har exakt den nyans du behöver.

Plastgranulat och färdig produkt
Våra produkter

Ett komplett
produktprogram

Vår bredd ger dig tillgång till de materialegenskaper du behöver. Du kan utforska vårt produktprogram på egen hand och du kan få expertguidning till dina bästa alternativ.

Support materialval

Senior Sales Manager
Senior Sales Manager
 • POLYfill är Polykemis produktfamilj av plastcompounds baserade på förstärkt polypropen och vår enskilt största produktfamilj. POLYfill erbjuds som ett komplett produktprogram för formsprutning och extrudering. Gemensamt för alla kvaliteterna är att polypropens generiska fördelar som lättbearbetat, lågdensitetsmaterial med bra kemikalieresistens har utnyttjats. Med innovativa inblandningar har valda egenskaper ytterligare förhöjts.  Några exempel är kvaliteter med hög eller låg densitet, reptålighet och haptiska egenskaper. POLYfill går att få med multipla förstärkningsmedel. Kvaliteterna har hög färgnoggrannhet. Materialen används både som konstruktionsdetaljer och estetiska detaljer inom en mängd industrier.

  Råvara

  Polypropen är en delkristallin termoplast. Polypropen kan vara uppbyggd som en homopolymer (PPH) eller som en sampolymer (PPC). I sampolymeren har propen i främsta hand polymeriserats tillsammans med eten. Sammansättningen i polymerkedjan styr plastens smälttemperatur, styvhet och slagseghet.

  Polypropen är en mycket användbar plastråvara som främst kännetecknas av hög styvhet till låg densitet och god kemikalieresistens. Polypropen tar inte upp fukt. Polypropen kan brytas ned av UV-ljus och måste därför stabiliseras om materialen ska användas i utomhusapplikationer.  Egenskaperna hos polymeren kan med fördel förbättras ytterligare genom att blanda in olika förstärkningsmedel och additiv.

 • NATUCOMP är Polykemis produktfamilj av comounds baserade på massbalanscertifierad, förstärkt PP. I produktfamiljen erbjuder vi NATUCOMP BPPH GF5030HC som är en högkristallin och glasfiberförstärkt PP, utvecklad för att kunna ersätta PA GF eller PBT GF. Materialet är framtaget för att spara vikt, kostnader och sänka koldioxidavtryck. Vi erbjuder också NATUCOMP BPP EP317R UV som är ett utmärkt komplement till vårt flexibla COMPLUS PP-koncept för komplexa interiöra fordonapplikationer. I COMPLUS PP-konceptet finns valmöjligheter mellan flera olika material baserade på fossil och återvunnen plastråvara. Materialen har liknande egenskaper och kan därför användas i samma formverktyg som andra PP-material.

 • SCANAMID 6 är Polykemis produktfamilj av plastcompounds baserade på Polyamid 6. Vi erbjuder ett komplett produktprogram av SCANAMID 6 för formsprutning. Materialen går att få i multiförstärkning eller slagseghetsmodifierade. Vi erbjuder material med hög färgnoggrannhet. SCANAMID 6 används med fördel till fordons- och hushållsdetaljer som behöver utstå högre temperaturer.

  Råvara

  SCANAMID 6 baseras på Polyamid 6, en delkristallin termoplast. Polyamid 6 (PA6) lämpar sig utmärkt för formsprutning av konstruktionsgods. Polyamid 6 har en bra kombination av kemiska och mekaniska egenskaper. Materialen tål höga temperaturer och har hög nötningsresistens. Polyamid 6 tar lätt upp fukt, därför är det viktigt att materialen torkas noggrant enligt instruktion innan bearbetning. Polyamid 6 kan brytas ned genom angrepp av starka syror.

 • Scanamid 66 är Polykemis produktfamilj av plastcompound baserade på Polyamid 66. Polykemi erbjuder ett komplett produktprogram av Scanamid 66 för formsprutning. Materialen kan fås i multiförstärkning eller som slagseghetsmodifierade. Polykemi erbjuder material med hög färgnoggrannhet. Scanamid 66 används med fördel till fordons- och hushållsdetaljer som behöver utstå högre temperaturer Scanamid 66 tål högre temperaturer än Scanamid 6.

  Råvara

  Scanamid 66 baseras på Polyamid 66, en delkristallin termoplast. Materialet lämpar sig utmärkt för formsprutning av konstruktionsgods. Polyamid 66 har en bra kombination av kemiska och mekaniska egenskaper. Materialen tål höga temperaturer och har hög nötningsresistens. Polyamid 66 tar upp fukt, därför är det viktigt att materialen torkas noggrant enligt instruktion innan bearbetning. Polyamid 66 kan brytas ned genom angrepp av starka syror.

 • POLYshine är ett konstruktionsmaterial med hög styvhet och styrka, även vid höga temperaturer. Materialen har fördelar som bra elektriska egenskaper, god dimensionsstabilitet och ett lågt vattenupptag. De är motståndskraftiga mot många olika kemikalier. POLYshine finns i ett brett produktprogram, till exempel multipelförstärkta och slagseghetsmodifierade kvaliteter. POLYshine används med fördel i tillämpningar inom fordons- och elektronikindustrin.

  Råvara

  PBT är förkortningen för polybutentereftalat. Det är en semikristallin och delaromatisk polyester. PBT kristalliserar lätt, vilket ger materialet styva egenskaper. Vid inblandning av förstärkningsmedel förbättras materialets mekaniska och värmetåliga egenskaper avsevärt. Vid rumstemperatur har PBT god resistens mot ett flertal kemikalier. Dock attackeras plasten av starka syror och baser. Den tål heller inte varmvatten vid temperaturer över 80 °C.

 • POLYform C är Polykemis produktfamilj av plastcompounds baserade på POM C. POLYform C utmärks av hög styvhet, dimensionsstabilitet och låg ytfriktion. POLYform C finns i ett komplett produktprogram för formsprutning, detta inkluderar till exempel kvaliteter med förstärkningsmedel, slagseghetsmodifierade material och hydrolysbeständiga kvaliteter.  Materialen lämpar sig väl i hållfasta mekaniska konstruktioner med krav på låg ytfriktion.

  Råvara

  POM är en förkortning av polyoximetylen. Det är en delkristallin termoplastisk polymer. POM har en förhållandevis hög kristallinitet, vilket resulterar i ett material med hög styvhet och mycket goda krypegenskaper. Materialet finns både som homopolymer och som sampolymer. Det är sampolymeren som är den mest använda av dessa båda varianter tack vare en förbättrad processbarhet. Materialet är välkänt för att ha en låg ytfriktion. POM angrips av syror.

När du tar hjälp av oss för att hitta ditt plastmaterial tar vi hänsyn till slutprodukt, kravprofil, miljöpåverkan och andra preferenser du har. Du kan kontakta oss när som helst i processen mot ett anpassat compound. Vi kan matcha ditt befintliga material, ta fram ett helt nytt eller uppgradera ett material som inte längre håller måttet när nya krav ställs.

Våra produkter

Delkristallina

Amorfa

 • SCANTEC är konstruktionsmaterial baserat på PC. Materialen är mycket slagsega, även vid låga temperaturer och har lågt formkrymp. Polykemi erbjuder ett komplett produktprogram av SCANTEC för formsprutning och extrudering. Några av de kvaliteter vi erbjuder är förstärkta eller värmetåliga produkter. SCANTEC går att få i stor färgnoggrannhet. PC används med fördel i profiler, hushålls- och elektronikapplikationer.

  Råvara

  PC är förkortningen för polykarbonat, en amorf termoplast. PC är transparent i sin rena form och har ett lågt formkrymp. Plasten har goda elektriska egenskaper. PC kan vara känsligt för spänningssprickbildning och plastens mekaniska egenskaper försämras i varmt vatten.

 • POLYabs är Polykemis produktfamilj av ABS. POLYabs är en mycket användbar konstruktionsplast med god kombination av mekaniska och kemiska egenskaper samt lågt formkrymp. Vi erbjuder ett produktprogram for formsprutning och extrudering. POLYabs kan fås som värmetåliga, pläteringsbara och flamhämmade kvaliteter. Materialet levereras med stor färgnoggrannhet. Typiska applikationer för POLYabs är interiöra fordons-, hushålls- och vitvarudetaljer.

  Råvara

  ABS är en förkortning av akrylnitrilbutadienstyren. Plastråvaran tillverkas genom att monomerer av styren och akrylnitril sampolymeriseras i närvaro av polybutadiengummi. Sammansättningen hos de tre komponenterna styr ABS egenskaper. Styren bidrar till att plastens styvhet, akrylnitrilen till beständighet mot värme och polybutadiengummit ger materialet dess elastiska egenskaper. ABS är en amorf plast och har därför ett lågt formkrymp. ABS ger en glansig yta och bra infärgningsmöjligheter. ABS har en typisk användningstemperatur mellan -20 °C och 80 °C. Materialet har viss kemikalieresistens, men rekommenderas inte för utomhusapplikationer.

 • POLYsan är Polykemis produktfamilj av plastcompounds baserade på plasten SAN. POLYsan har god transparens och hög glans. Materialet säljs bland annat i semitransparenta kulörer. Vidare finns kvaliteter som är hydrolysbeständiga, livsmedelsgodkända eller glasfiberförstärkta. POLYsan används med fördel i applikationer som köksartiklar, förpackningsmaterial eller matbehållare.

  Råvara

  SAN är en förkortning av styrenakrylnitril. Det är en sampolymer som består av ca 70 procent styren och ca 30 procent akrylnitril. Resultatet blir en amorf och transparent polymer som har förbättrade mekaniska egenskaper jämfört mot bulkplasten polystyren. SAN har en glasövergångstemperatur på över 100 °C, vilket gör att materialet går att använda i applikationer som behandlar varmt vatten.

 • POLYasa är Polykemis produktfamilj av plastcompounds baserade på ASA. POLYasa har en god kombination av mekaniska och kemiska egenskaper. POLYasa utmärks av mycket god väderbeständighet. Produkterna har stor färgnoggrannhet och går att få i ett flertal varianter, till exempel slagseghetsmodifierade eller med multipla förstärkningsmedel. POLYasa används med fördel i utomhusapplikationer, både i fordons-, hushålls- och elektronikindustrin.

  Råvara

  ASA är en vidareutveckling av ABS-plasten. De flesta egenskaperna från ABS är bibehållna, men ASA är avsevärt mer UV-resistent. ASA tillverkas genom att sampolymerisera styren och akrylnitril i närvaro av akrylbaserat gummi. Det är det akrylbaserade gummit som skiljer materialet från ABS. Akrylbaserat gummi bryts inte ned så lätt av värme och solljus och därför har ASA bra UV-resistens.

 • POLYplex är Polykemis produktfamilj av plastcompounds baserade på PMMA. Dessa produkter har hög ytglans och ythårdhet, bra väderbeständighet och optiska egenskaper. Vi erbjuder ett komplett produktprogram av POLYplex för formsprutning och extrudering. Kvaliteter går att få med multipla förstärkningsmedel och med stor färgnoggrannhet. Materialen används typiskt i applikationer som fordonsdetaljer, diverse armaturer och displayer.

  Råvara

  PMMA är förkortningen för polymetylmetakrylat. Detta är en amorf akrylplast som även kallas ”plexiglas”. PMMA är i sin rena form glasklart. Materialet har goda optiska egenskaper. PMMA har en hög ytfinish. Nackdelar med materialet är att det kan bli sprött och kan vara känsligt för spänningssprickbildning.

 • POLYblend är en produktfamilj av PC/ABS blender. POLYblend är synnerligen användbara industriella material. En unik kombination av goda mekaniska och termiska egenskaper gör att de kan användas i en mängd industriella segment. POLYblend har god processbarhet och ger estetiska ytor. Polykemi erbjuder ett komplett program av POLYblend för formsprutning och extrudering. Produkterna går att få med bland annat multipla förstärkningar, i högglansiga versioner eller pläteringsbara varianter. Materialen används med fördel inom fordons-, hushålls- och elektriska applikationer.

  Råvara

  PC/ABS blend är en termoplastisk legering av komponenterna PC och ABS. ABS är en välkänd och vida använd termoplast. Materialet har skäliga mekaniska och kemiska egenskaper, men användningen kan bli begränsad av en låg värmetålighet. ABS ger en glansig yta och har bra infärgningsmöjligheter. PC (polykarbonat) är en plast med hög slagseghet och bra värmetålighet. Dock kan denna plastråvara vara svår att processa, till exempel vid formsprutning. Genom att blanda PC med ABS får du ett material med förbättrade mekaniska och värmetåliga egenskaper jämfört med en ren ABS och processbarheten blir bättre än den för en ren PC.

 • SCANBLEND är en produktfamilj från Polykemi baserade på blender av PC/ASA. SCANBLEND är synnerligen väderbeständiga material som har hög slagseghet och dimensionsstabilitet. Vi erbjuder ett komplett program av SCANBLEND för formsprutning. Produkterna går att få med bland annat med multipla förstärkningar, i högglansiga, värmetåliga och antistatiska kvaliteter. SCANBLEND används med fördel i exteriöra applikationer inom fordons- eller elektronikindustrin.

  Råvara

  PC/ASA är en termoplastisk legering av komponenterna PC och ASA. ASA är en vidareutveckling av den välkända ABS-plasten. De flesta egenskaperna från ABS är bibehållna, men ASA är avsevärt mer UV-resistent. Ren PC är en plast med hög slagseghet och bra värmetålighet. Dock kan denna plastråvara vara svår att processa, till exempel vid formsprutning.  PC/ASA har en bra balans av mekaniska och värmetåliga egenskaper. PC/ASA har en mycket god väderbeständighet.

 • POLYlux är Polykemis produktfamilj av plastcompounds baserade på blender av PC/PBT. POLYlux är ett konstruktionsmaterial med bra balans av styvhet och slagseghet i ett brett temperaturfönster. Därutöver är produkten väderbeständig, värmebeständig och kemikalieresistent. Polykemi erbjuder ett produktprogram av POLYlux för formsprutning. POLYlux kan till exempel fås med förstärkningsmedel, förbättrad flytbarhet eller förhöjd värmetålighet. PC/PBT används med fördel i exteriöra fordons- och vitvarudetaljer.

  Råvara

  Blender av PC/PBT är konstruktionsmaterial som kombinerar fördelarna med amorf PC och kristallin PBT. PC bidrar med slagseghet i kyla och dimensionsstabilitet medan PBT ger blandningen kemikaliebeständighet och styvhet.

 • SCANBLEND P är Polykemis produktfamilj av plastcompounds baserade på blandningar av PBT/ASA. SCANBLEND P är ett konstruktionsmaterial med god dimensionsstabilitet, värmebeständighet och kemikalieresistens. Vi erbjuder ett produktprogram av SCANBLEND P för formsprutning. SCANBLEND P går att få med bland annat förstärkningsmedel, ökad värmetålighet och i stor färgnoggrannhet. PBT/ASA används med fördel i exteriöra fordonsdetaljer.

  Råvara

  Blandningen av PBT/ASA är ett konstruktionsmaterial som kombinerar fördelarna med kristallin PBT och amorf ASA. PBT ger blandningen kemikaliebeständighet och mekanisk prestanda, medan ASA bidrar med väderbeständighet.

 • SCANLON A är Polykemis produktfamilj av plastcompounds baserade på blandningar av PA/ABS. SCANLON A är ett konstruktionsmaterial med god processbarhet, estetik och slagseghet. Vi erbjuder ett produktprogram av SCANLON A för formsprutning och extrudering. SCANLON A går att få med till exempel förstärkningsmedel, som slagseghetsmodifierade och metalliserbara. Materialen levereras med stor färgnoggrannhet. PA/ABS används i bland annat fordonsdetaljer.

  Råvara

  Blandningen av PA/ABS är ett konstruktionsmaterial som kombinerar fördelarna med delkristallin PA och amorf ABS.

Blends

Polykemis support

Vi hjälper dig från kravspecifikation till slutprodukt

Räkna på koldioxidavtryck

Hur stort koldioxidavtryck har ditt nuvarande material? Och hur mycket skulle du kunna reducera avtrycket om du bytte till ett annat material? Vi gör djupgående analyser och ger dig alla siffror så att du vet exakt vad ett materialbyte skulle innebära för dig.

Sustainability Specialist &
Technical Sales

Teknisk rådgivning

När som helst, var som helst, är våra tekniker alltid nära. Våra tekniska experter ger både svar på tillfälliga frågor och möjlighet till rådgivning och support på plats i din produktion. Som kund hos oss får du en personlig kontakt som du kan vända dig till oavsett var i din produktionskedja som frågor uppstår.

Plastic Applications &
Material Specialist

Materialval

Aktiva materialval är inte bara en vilja att optimera och effektivisera din produkt. Det är också vägen till den perfekta balansen där du får ut det allra mesta av alla bitar som är viktiga för dig. Våra experter hjälper dig att ta fram det material som ger dig den bästa prestandan, produkten och kostnaden.

Sustainability Specialist &
Technical Support

Uppstart och produktion

Vårt engagemang tar inte slut när ditt plastmaterial lämnar vår tillverkningsenhet. Vi är med dig på plats genom testning och uppstart när du börjar producera med ett nytt material. Vi säkerställer att materialet uppför sig som förväntat och är med under hela projektets gång.

Regulatory Affairs Manager

Kvalitet
i minsta detalj

Produktion Polykemi

Våra tillverkningsenheter

Med tillverkningsenheter på tre kontinenter levererar vi globalt från den fabrik som ligger närmst dig. I våra fabriker är utrustningen kalibrerad efter samma värden för att producera likvärdigt material på tre kontinenter. Oberoende av tid och tillverkningsort får du ett material vars prestation är konsekvent.

Plastcompound

Detta är plastråvara

Det som i vardagen kallas plast är egentligen olika kemiska föreningar som är uppbyggda i långa molekylkedjor. Kedjorna kallas polymerer som i sin tur är uppbyggda av monomerer. När vi kombinerar och modifierar olika polymerer med förstärkningsmedel och additiv får vi fram plastcompounds med anpassade egenskaper för just din produkt.

Testkörning i lab

Så funkar anpassning

Det anpassade plastcompound vi tar fram åt dig är ett resultat av ett samarbete mellan dig, våra experter och verktygstillverkare. Vi börjar alltid i slutänden och utgår från vad produktens slutanvändning ska vara. 

Kunskapsbaserad tillverkning

Teknik är viktigt, men människors kunskap är avgörande. Vi brukar säga att 70 procent av vår utveckling kommer från människan och 30 procent från tekniken. Det är vår kunskap och våra idéer som driver tekniska framsteg, inte tvärtom.

Kontroll av färg i lab

Kvalitetskontroll

Vi testar och kontrollerar alltid ditt anpassade compound så att du säkert ska veta att ditt material uppfyller överenskomna krav på egenskaper, prestation och färg. Med en omfattande testutrustning nära till hands kan du alltid få snabba svar.

Kollegor i produktionen

Effektiv ekonomi

Kostnad är alltid en del av din kravspecifikation för ett anpassat compound. Vår tillgång till upp emot 20 materialfamiljer ger oss stora möjligheter att anpassa ditt material inte bara för att uppfylla krav på funktion, utan även krav på totalkostnad.

Bli Materialsmart

Räkna på din
miljöpåverkan

Det råmaterial du väljer står för hela 60–80 procent av din produkts koldioxidavtryck innan den når slutanvändaren. Det betyder att ett smart materialval kan ge väldigt stora effekter i din totala miljöpåverkan.

Med vårt koncept Materialsmart räknar vi ut hur stort koldioxidavtryck ditt nuvarande material ger och simulerar hur mycket du kan minska ditt avtryck genom att byta till något av våra andra material. Om du vill kan du prova vår kalkylator där du kan jämföra de vanligaste materialen själv. Vi hjälper dig att analysera ditt specifika material och projekt.

* Siffrorna gäller det här kundprojektet. För din detalj gör vi en specifik beräkning.

Befintligt material

ABS

Ersättning

POLYfill PP HBK

Sustainability Specialist &
Technical Support
Sustainability Specialist &
Technical Sales
Hållbarhet för generationer

Spiralekonomi

Vi tror på produkter som karaktäriseras av aktiva, medvetna val i ett ansvarsfullt och långsiktigt tidsperspektiv. Produkter som tar hänsyn till det som blir avfall inom vår egen livstid och det som blir avfall för framtida generationer. Den ambitionen förverkligar vi i det vi kallar spiralekonomi.

Ett granulat blir en juiceflaska som blir del av bilinredning som blir ett hjul i en kontorsstol som blir ett stänkskydd på en cykel som blir en innerkruka – så kan det fortsätta. Rätt plast behåller rätt egenskaper för att kunna återvinnas, inte nödvändigtvis till samma produkt som den en gång var, men till många andra, flera gånger om.

Plast är ett otroligt material. Det är lätt att hantera och anpassa efter våra preferenser. Plast ger oss också stora möjligheter att ge materialet de förutsättningar det behöver för att vi ska kunna dra nytta av det i generationer, utan att det ska ske på bekostnad av vårt jordklot. Med aktiva materialval blir du del i en effektiv och hållbar spiralekonomi.

Polykemi compound under transport i Norge
Snabbt & leveranssäkert

Global produktion och distribution

Lokalkunskap

Våra dotterbolag och agenter arbetar mot lokala marknader över hela klotet. Deras uppdrag är att hela tiden vara väl förtrogna med branschen globalt och samtidigt veta vad den lokala marknaden ställer för krav. När du kontaktar oss kan du därför förvänta dig en god kunskap om din lokala marknad – och så långt som möjligt få support och kommunikation på ditt eget modersmål.

Jorden runt på 20 länder

Polykemi består av medarbetare från hela världen som arbetar för att leverera till hela världen. Vi producerar i fem egna tillverkningsenheter på tre kontinenter, finns representerade i 20 länder och har kunder i många fler.

UL och säkerhetsklassning

Vi säkerhetstestar våra material löpande och lägger stor vikt vid kvalitetskontroller. Har du frågor om säkerhetsklassning eller UL-listade material finns vi här för dig.

Area Sales Manager

Aleksander Kurszewski

+46 411 797 34

aleksander.kurszewski@polykemi.se

bottom of page