1980-talet

Historisk tidslinje

Alltsedan företaget startades våren 1968 har grundidén varit densamma; att tillverka kundanpassade plastcompounds och att sträva efter att göra detta bättre än någon annan i världen. Från början valdes Skandinavien som huvudmarknad och än i dag är Skandinavien en viktig marknad även om vi numera arbetar i de flesta europeiska länder samt över hela världen.

1980 - Rondo

1980 bildades vårt dotterbolag Rondo Plast. Anledningen till detta var att separera Polykemi från plaståtervinning. Felaktigt trodde man på den tiden att all plastråvara som tillverkades kom just från återvinning, vilket naturligtvis var helt felaktigt. Nu kunde ett separat företag ta hand om både vårt och andra kunders plastavfall för förädling.

1982 - IKEA

Försäljningsframgången med Öglastolen för IKEA 1982 följdes av flera storsäljande modeller. Detta gav vårt material POLYfill en kanonstart och order kom in från alla håll och kanter när marknaden väl fått upp ögonen för oss och POLYfill. Bl.a. var det bilindustrin som såg fördelarna.