Ledning & Styrelse

Polykemis styrelse och ledning är sammansatta av personer med stor kunskap och erfarenhet. Ledningen har det operativa ansvaret medan styrelsen är granskande, rådgivande och fastställande vad gäller strategi och mål i mera övergripande termer.

Nedan är medlemmarna i Polykemis styrelse och ledningsgrupp listade. 

Styrelse

Magnus BolmstrandOrdförande
Lars HugosonVice ordförande
Torbjörn WistrandLedamot
Ola HugosonLedamot
Nermin SazicArbetstagarrepresentant
Peter ÅkessonSuppleant
Magnus LindahlSuppleant
Mattias PerssonSuppleant
Stefan AnderssonAdjungerad
Jacob HafströmAdjungerad

Ledningsgrupp

Ola HugosonVD
Lars HugossonvVD
Mattias PerssonFörsäljningschef
Peter ÅkessonProduktionschef
Stefan AnderssonEkonomichef
Jacob HafströmInköpschef
Jörgen AnderssonKvalitets- och Miljöchef
Annika StrandbergHR-chef
Oscar HugosonvVD Scanfill
Johan HugosonSäljare
Gustav Hugoson Säljare
Herman HugossonVice Produktionschef
Vendela HugossonInköp
Martin ErikssonController