Polykemis grundare - Hugo Jönsson

Hugo Jönsson, grundare av Polykemi, var född och uppvuxen i Ingelstorp utanför Ystad. Han började sitt yrkesliv på Persöner, vilket vid tiden var det dominerande företaget i Ystad.

På Persöner avancerade Hugo Jönsson till ställföreträdande chef för textilavdelningen. I Hugos Jönssons självbiografi En egen historia, som han skrev efter att han gått i pension, berättar han bland annat hur han föreslog företagsledningen på Persöner att lägga ner textilavdelningen och i stället satsa på plast. Svaret blev ett blankt nej.

Hugo Jönsson gav dock inte upp sin idé! Han lånade pengar och startade 1968 Polykemi, som idag har mer än 300 anställda med dotterbolag i bland annat Tjeckien, Danmark, Tyskland och Kina samt agenter i ytterligare tio länder.

I Polykemi-koncernen ingår idag även Rondo Plast och Scanfill som också via fabriken i Kina kommer närmare nya och intressanta marknader.

Polykemis fabrik i Kina invigdes 2008. Hugo Jönsson var drivande i processen när det gällde att få tillstånd för en fabrik i Kina. Han ansåg det var viktigt att företaget kom in på den kinesiska marknaden för att kunna tillgodose Polykemis gamla kunder, som etablerat sig i Kina, med högklassigt material. Samtidigt var det viktigt att Polykemi genom sin närvaro i Kina också arbetade för att etablera kontakter med nya kunder.

Under 70-talet fick Polykemi en kraftfull och positiv utveckling med kontinuerlig expansion i såväl maskinlinjer som byggnader. 1972 gjordes en stor satsning där lokalytan ökades med 200 %.

Trots en förödande brand 1975, där byggnationen från 1972 förstördes tillsammans med de flesta maskinlinjerna och större delen av lagret, gav Hugo Jönsson inte upp utan fortsatte enträget arbetet med sitt livsverk. Inte minst i form av satsningen på mineralförstärkt PP 1979, vilket visade sig vara både svårare och dyrare än beräknat. POLYfills genombrott 1982/83 gav emellertid företaget en långsiktig ekonomisk stabilitet. Hugo Jönssons satsade också på en förbättrad utvecklingsavdelning i mitten av 1980. Denna satsning, samt etableringen av utländska dotterbolag i Tjeckien, Tyskland och Danmark, gav ytterligare ekonomisk styrka åt Polykemi.

I slutet av 1990-talet lämnade Hugo Jönsson över det yttersta ansvaret till sina båda söner Ola och Lars och tog själv posten som företagsstyrelsens ordförande i det Polykemi. Polykemi är i dag Ystads och Sydöstra Skånes största privata arbetsgivare.

På fritiden klappade Hugos hjärta varmt för ideell idrott och speciellt då för Ystads IF.

Vid sidan om arbetet med Polykemi har Hugo Jönsson även haft ett politiskt engagemang och under de tre år han var hamnstyrelsens ordförande i Ystad fick han bland annat Polonias rederi att välja Ystad som hamn.

På fritiden klappade Hugos hjärta varmt för ideell idrott och speciellt då för Ystads IF. Hugo var den som omformade YIF till den storklubb inom svensk handboll som den är i dag och han låg bakom bland annat klubbens första svenska mästerskap 1976 samt lade grunden till många andra fina framgångar. Hugo anses vara en av de stora idrottsledarna i svensk handbollshistoria.