Dotterbolag

Vi samarbetar tätt med våra dotterbolag. Även om de som är ansvarar för den dagliga kontakten mot kunder och prospects, sker arbetet i ett tätt samarbete med respektive team i Ystad. De finns alltid tillgängliga för fullt stöd och hjälp i kommersiella, administrativa, logistiska och tekniska frågor.

Utöver återkommande kommersiella besök på respektive marknad tillsammans med oss i Ystad, är även vår personal från tekniskt kundstöd på plats både vid uppstart av nya projekt samt vid pågående produktioner där förbättringspotential föreligger mycket uppskattad.

Våra dotterbolag

→  Polykemi Compounds (Kunshan) Co., Ltd. (Kina)

→  Polykemi spol. sr.o. (Tjeckien och Slovakien)

→  Polykemi Aps (Danmark)

→  Polykemi GmbH (Tyskland)

→  Polykemi Inc (USA)

→  Rondo Plast

→  Scanfill