Partners

HEXPOL_TPE_logo_polykemi

2K är en lösning där en mjuk TPE häftar mot en hårdare termoplast och som innebär att att HEXPOL TPE tillverkar den mjuka TPE´n (Shore A85 & mjukare) och Polykemi tillverkar den hårdare termoplasten. Vi ansvarar gemensamt för att våra produkter tillsammans ger den bästa möjliga slutprodukten.

HEXPOL TPE AB
Box 51
SE-662 22 Åmål
Sverige
Tel: +46 532 607500

www.hexpoltpe.com


celanese-corporation-polykemi

Celanese Corporation
2300 Lynch Road
Evansville, IN 47711

www.celanese.com

Celanese är vår partner i:

→  USA