Partners

HEXPOL_TPE_logo_polykemi

2K är en lösning där en mjuk TPE häftar mot en hårdare termoplast och som innebär att att HEXPOL TPE tillverkar den mjuka TPE´n (Shore A85 & mjukare) och Polykemi tillverkar den hårdare termoplasten. Vi ansvarar gemensamt för att våra produkter tillsammans ger den bästa möjliga slutprodukten.

HEXPOL TPE AB
Box 51
SE-662 22 Åmål
Sverige
Tel: +46 532 607500

www.hexpoltpe.com


celanese-corporation-polykemi

Celanese Corporation
2300 Lynch Road
Evansville, IN 47711

www.celanese.com

Celanese är vår partner i:

→  USA


Trivalence-polykemi

Trivalence – kombinerar modern teknologi med kvalitet och erfarenhet.

Företaget främjar en kultur som omfattar kvalitet på alla nivåer och där kvalitet är ett centralt direktiv.  Företagets management och det operativa teamet har tillsammans mer än 90 års erfarenhet av ledning, logistik och tillverkning av kundanpassade compounds.  Alla extruderlinjer är specialbyggda för ändamålet och laboratorietestutrustningen är toppmodern.

Trivalence Technologies
3290 Claremont Avenue
Evansville, IN 47712

Tel: +1 900 209 2517

www.trivalence.biz

Trivalence är vår partner i:

→  USA