Polykemi Aps (Danmark)

Polykemi förstod tidigt att det var viktigt att ha en nära kontakt med kunderna på plastmarknaden i Danmark, och därför har vi arbetat där i nästan 50 år.

Polykemi Aps Danmark grundades redan 1971 och lokalerna finns i dag belägna i Horsens på Östra Jylland. Två danska kollegor arbetar på vårt försäljningskontor, Viggo R Frederiksen som utesäljare och Ole Tietze i en kombinerad roll som utesäljare och som tekniskt kundstöd. Till sin hjälp har de dessutom visst stöd av försäljningsavdelningen i Ystad där både försäljningsassistent och personer från tekniskt kundstöd assisterar den danska marknaden vid behov. Dessutom innebär också närheten till Polykemi Ystad att våra danska kollegor ofta är välkomna gäster på besök, både med befintliga och presumtiva danska kunder.

Den danska plastmarknaden är inte så stor och historiskt låg tyngdpunkten på Jylland, men är numera belägen runt om i hela Danmark. Det finns många branscher, formsprutare och slutanvändare, där vi arbetar vi med fokus och framgång. Vår långa närvaro, vårt tekniska kunnande och flexibilitet har glädjande nog givit oss en säker plats på den danska marknaden.

Redan i tider före dagens danska team, har Polykemi funnits representerade. Under en lång rad av år arbetade två andra personer tillsammans på den danska marknaden; köpenhamnaren Lasse Dam tillsammans med den dåvarande försäljningschefen Mats Persson. Mats alltid hade ett speciellt gott öga till Danmark och det Danska ”hygget”, och både han och Lasse kommit att bli mer eller mindre legendariska här på Polykemi.

Erfaren och kompetent personal

På Polykemi värderar vi personliga kontakter väldigt högt, och du möter alltid en erfaren och kompetent personal. Polykemi Sverige och Danmark har mer än 50 års erfarenhet av nära relationer med kunder och försäljning av kundanpassade plastråvaror på den danska marknaden. Precis som på de andra marknaderna innefattar det offerter med lägsta möjliga totalkostnad. Där ingår det alltid exempelvis vårt tekniska kundstöd och vår flexibilitet gällande emballage som säckar, oktabiner eller leveranser i bulkbil eller i bulktåg. Vi har alltid som målsättning att vara en säker, förutsägbar partner på lång sikt för kundernas aktuella projekt.

Kontakta gärna Ole & Viggo på vårt danska dotterbolag för att veta mer  →