Polykemi GmbH (Tyskland)

För Polykemi är det viktigt att ha en stark position på den stora marknaden i Tyskland. Därför har vi sedan länge ett dotterbolag med egen personal som kan vara nära till hands för våra tyska kunder.

Polykemi GmbH grundades 1990 och finns centralt beläget i orten Hattingen. Mer precist ligger det mellan Essen i väster och Dortmund i öster i Tysklands Ruhrområde. På detta försäljningskontor arbetar för närvarande två kollegor; Süleyman Karincaoglu som utesäljare och Stefan Böhme som administratör och innesäljare. Stefan är också den som håller kontroll på orders och avrop och har även den samordnande rollen mot Polykemi Ystad. Dessutom arbetar Anders Svensson som utesäljare med 100% fokus på Tyskland där han oftast befinner sig på resande fot.

På försäljningsavdelningen i Ystad finns både säljare, försäljningsassistent och personer från tekniskt kundstöd som samtliga arbetar med speciellt fokus på den tyska marknaden.  

Den tyska plastmarknaden är enormt stor och konkurrensen är hård. Det finns ett flertal konkurrenter inom vårt arbetsområde; både mindre, stora och även riktigt stora företag. Lika logiskt finns givetvis många branscher och i likhet med Polykemi i stort arbetar vi främst med fokus och framgång mot fordons- och vitvarubranscherna. Glädjande nog har vår långa närvaro, vårt tekniska kunnande och flexibilitet har gett oss en allt större plats på marknaden.

Redan innan Polykemis dotterbolag grundades fanns Polykemi representerade på den tyska marknaden under en lång tid, då vi främst arbetade tillsammans med agenter. Som exempel kan nämnas ett mångårigt samarbete med Fa Handelsvertretungen Heyng GmbH i Menden och dessförinnan även med Fa. Westensee i Hamburg.  

Kostnadseffektiva offerter

Hos Polykemi möter du alltid en rutinerad och kunnig personal som värdesätter personliga kontakter. Tillsammans med Polykemi Sverige har Polykemi Tyskland mer än 30 års erfarenhet av kontakt med kunder och försäljning av kundanpassade plastråvaror på den tyska marknaden. Våra tyska kunder får alltid offerter med lägsta möjliga totalkostnad. Några exempel på vad som alltid medräknas i det totala erbjudandet är vårt tekniska kundstöd, vår flexibilitet gällande emballage, support angående JIT leveranser och lagerhållning. Vår målsättning är alltid att på lång sikt vara en pålitlig och förutsägbar partner för våra tyska kunders projekt.

Kontakta gärna Süleyman, Stefan och Anders på vårt tyska dotterbolag, de är alltid redo för ditt samtal  →