Polykemi spol.sr.o. (Tjeckien)

Polykemis närvaro på marknaden i Tjeckien och Slovakien har varit lång, därför har det länge varit naturligt att ha ett dotterbolag som hjälper våra kunder och prospects.

Polykemi spol.sr.o. grundades 1992 och finns beläget i orten Vrbno pod Pradédem i nordöstra Tjeckien. Som ytterligare hjälp på försäljningsavdelningen i Ystad finns där både säljare och försäljningsassistenter som arbetar med speciellt fokus på tjeckiska och slovakiska marknaden.  

Plasttillverkningen i Tjeckien och Slovakien är betydande och snabbt växande. Fokus ligger mot fordonsindustrin men det tillverkas även en hel del komponenter for el- och vitvaruindustrin och många internationella storföretag finns representerade. Konkurrensen är tuff, både från globala så väl som lokala aktörer. Glädjande nog har vår långa närvaro, vårt tekniska kunnande och flexibilitet har gett oss stadigt växande marknadsandelar på marknaderna.

Resan för Polykemi på dessa marknader inleddes många år sedan tillsammans med de f.d. kollegorna Renata Johnova och Ivan Rohovsky. De var våra pionjärer och arbetade tillsammande med Polykemis grundare Hugo Jönsson redan på 1980-talet. Numera efter att både Renata och Ivan blivit glada pensionärer är det en ny generation med Petr Pokorny i spetsen som VD som har tagit över stafettpinnen.  

En trygg, långsiktig och förutsägbar partner

En av Polykemis ledstjärnor är täta personliga kontakter där du möter en erfaren och kompetent personal. Tillsammans har vi långt mer än 25 års erfarenhet av kundkontakter och försäljning av kundanpassade plastråvaror på de tjeckiska och slovakiska marknaderna. Detta innefattar givetvis offerter med lägsta möjliga totalkostnad. Våra offerter är alltid kompletterade med exempelvis vårt tekniska kundstöd, vår flexibilitet avseende emballage och leveranser, och lokal lagerhållning i Tjeckien – något som vi erbjuder från vårt eget lager i Vrbno. Vårt mål är alltid att vara en trygg, långsiktig och förutsägbar partner för kundernas aktuella projekt.

Du är alltid varmt välkommen att kontakta vårt tjeckiska och slovakiska dotterbolag  – Petr, Ota och Radoslav med flera är alltid redo för nya utmaningar  →