POLYform C | POM C

POLYform C är Polykemis produktfamilj av plastcompound baserade på POM C. POLYform C utmärks av hög styvhet, dimensionsstabilitet och låg ytfriktion.

POLYform C

POLYform C är Polykemis produktfamilj av plastcompound baserade på POM C. POLYform C utmärks av hög styvhet, dimensionsstabilitet och låg ytfriktion. POLYform C  finns i ett komplett produktprogram för formsprutning, detta inbegriper till exempel kvaliteter med förstärkningsmedel, slagseghetsmodifierade material och hydrolysbeständiga kvaliteter.  Materialen lämpar sig väl i hållfasta mekaniska konstruktioner med krav på låg ytfriktion.

Råvara

POM är en förkortning av polyoximetylen. Det är en delkristallin termoplastisk polymer. POM har en förhållandevis hög kristallinitet, vilket resulterar i ett material med hög styvhet och mycket goda krypegenskaper. Materialet finns både som homopolymer och som sampolymer. Det är sampolymeren som är den mest använda av dessa båda varianter tack vare en förbättrad processbarhet. Materialet är välkänt för att ha en låg ytfriktion. POM angrips av syror.

Characteristics

Generic symbol