POLYsan | SAN

POLYsan är Polykemis produktfamilj av plastcompound baserade på SAN. 

POLYsan

POLYsan är produktfamilj av plastcompound baserade på plasten SAN. POLYsan har god transparens och hög glans. Materialet säljs bland annat i semitransparenta kulörer. Vidare finns kvaliteter som är hydrolysbeständiga, livsmedelsgodkända eller glasfiberförstärkta. POLYsan används med fördel i applikationer som köksartiklar, förpackningsmaterial eller matbehållare.

Råvara

SAN är en förkortning av styren-akrylnitril. Det är en sampolymer som består av ca 70% styren och ca 30% akrylnitril. Resultatet blir en amorf och transparent polymer som har förbättrade mekaniska egenskaper jämfört mot bulkplasten polystyren. SAN har en glasövergångstemperatur på över 100 °C, vilket gör att man kan använda materialet i applikationer som behandlar varmt vatten.

Characteristics

Generic symbol