SCANAMID 66 | Polyamid 66

Scanamid 66 är Polykemis produktfamilj av plastcompound baserade på Polyamid 66.

Scanamid

Scanamid 66 är Polykemis produktfamilj av plastcompound baserade på Polyamid 66. Polykemi erbjuder ett komplett produktprogram av Scanamid 66 för formsprutning. Materialen kan fås i multiförstärkning eller som slagseghetsmodifierade. Polykemi erbjuder material med hög färgnoggrannhet. Scanamid 66 används med fördel till fordons- och hushållsdetaljer som behöver utstå högre temperaturer Scanamid 66 tål högre temperaturer än Scanamid 6.

Råvara

Scanamid 66 baseras på Polyamid 66, en delkristallin termoplast. Materialet lämpar sig utmärkt för formsprutning av konstruktionsgods. Polyamid 66 har en bra kombination av kemiska och mekaniska egenskaper. Materialen tål höga temperaturer och har hög nötningsresistens. Polyamid 66 tar upp fukt, därför är det viktigt att materialen torkas noggrant enligt instruktion innan bearbetning. Polyamid 66 kan brytas ned genom angrepp av starka syror.

Characteristics

Generic symbol