Testutrustning

Vårt välutrustade laboratorium testar materialegenskaper på alla våra material och säkerställer att vi producerar med rätt färg enligt kundens önskemål. Nedan finns information om ett urval av våra testmetoder. 

Mätning av antistatiska egenskaper

Mätning av antistatiska egenskaper

En provkropp laddas med statisk elektricitet, sedan mäts hur laddningen minskar....

Flamskyddstestning GWT

Flamskyddstestning GWT

En glödtråd värms upp till olika temperaturer varvid en provkropp appliceras mot glödtråden. Resultatet visar hur plasten klarar av en sådan påfrestning....

Flamskyddstestning UL-94

Flamskyddstestning UL-94

Flamskyddstestningen sker mot de normer som föreskrivs i standarden för UL-94....

Reptålighet

Reptålighet

Utrustningen gör repor enligt ett rutmönster som sedan mäts i färgspektrometern....

DSC

DSC

Med en DSC-utrustning kan man få information om materialets kondition....

Gaskromatograf med Headspace

Gaskromatograf med Headspace

Utrustningen möjliggör kontroll av kolväteemissionen från ett plastmaterial....

FTIR

FTIR

Utrustningen möjliggör att man kan få svar på vad plasten innehåller....

Drag- och böjprovning

Drag- och böjprovning

Materialets egenskaper testas genom att belasta provkroppar med en konstant kraft....

Färgspektrofotometer

Färgspektrofotometer

Med hjälp av en spektrofotometer säkerställer vi en noggrann färgmätning av alla kulörer....

Vädersimulation – WoM

Vädersimulation – WoM

Testningen simulerar på bästa sätt hur plasten förändras i olika väderförhållanden....

Reologi

Reologi

Utrustningen möjliggör att utföra analyser av materials reologiska data (viskositet)....

XRF - Röntgenfluorescens

XRF - Röntgenfluorescens

Vi kontrollerar att våra återvunna råmaterial inte innehåller några tungmetaller....

Charpy (Slagstyrka)

Charpy (Slagstyrka)

Pendeln slår av en provkropp och energin som absorberas utgör hur slagsegt ett material är....

Smältindex (MFI/MFR)

Smältindex (MFI/MFR)

Smält material pressas genom en kapillär under en förutbestämd temperatur och vikt för att mäta materialets flytbarhet....

Ljusmikroskop

Ljusmikroskop

Med hjälp av vårt ljusmikroskop kan vi analysera hur ett material ser ut på djupet....

HDT/VICAT

HDT/VICAT

Med dessa apparater mäts hur ett material påverkas av ökad temperatur....