Produktion

Vår produktion är vad som i branschen benämns som compoundering, vilket i sin enkla beskrivning innebär att vi i smält tillstånd blandar olika plastråvaror, additiv och förstärkningsmedel. Slutprodukten är ett kvalitetsspecifikt och homogent plastgranulat.

Modernt utrustade fabriker

För att säkerställa en produktion med hög effektivitet och rätt kvalitet är det viktigt för oss att ha en modern, driftssäker och välunderhållen produktionsutrustning. Kärnan hos oss är moderna extruders utrustade med så kallad dubbelskruvsteknik. Även om det fortfarande finns inslag av hantverk så sker stor del av materialhanteringen med robotar, avancerad vågteknik och sofistikerade system för materialtransport.

70 % av vår utvecklingspotential är relaterad till människa
och 30 % till teknik.

I vår produktion är teknik viktig men kunskap avgörande

Teknik och teknisk utveckling har alltid spelat en central roll i vår produktion. Att utveckla och förbättra vår produktionsapparat är en ständig process. Den bästa effektivitets- och kvalitetsutvecklingen når vi däremot inte genom att enbart fokusera på teknik, utan den når vi framför allt genom att fokusera på våra medarbetare. Vi har myntat uttrycket ”70 % av vår utvecklingspotential är relaterad till människa och 30 % till teknik”. 

All utveckling, även teknisk utveckling, skapas av människan – vår engagerade och kunniga personal är utan tvekan vår största tillgång!