POLYasa | ASA

POLYasa är Polykemis produktfamilj av plastcompound baserade på ASA. ASA är ett ABS-liknande material, men med förbättrad UV-resistens.

POLYasa

POLYasa är plastcompound baserade på ASA. POLYasa har en god kombination av mekaniska och kemiska egenskaper. POLYasa utmärks av mycket god väderbeständighet. Produkterna har stor färgnoggrannhet och kan fås i ett flertal varianter, till exempel slagseghetsmodifierade eller med multipla förstärkningsmedel. POLYasa används med fördel i utomhusapplikationer, både i fordons-, hushålls- och elektronikindustrin.

Råvara

ASA är en vidareutveckling av ABS-plasten. De flesta egenskaperna från ABS är bibehållna, men ASA är avsevärt mer UV-resistent. ASA tillverkas genom att sampolymerisera styren och akrylnitril i närvaro av akrylbaserat gummi. Det är det akrylbaserade gummit som skiljer materialet från ABS. Akrylbaserat gummi bryts inte ned så lätt av värme och solljus och därför har ASA enbra UV-resistens.

Egenskaper

Generisk symbol