REZYcom | Återvunnen Plastråvara

REZYcom är Rondos handelsnamn för kundspecifika och skräddarsydda compounds tillverkade med återvunnen plastråvara.

REZYcom

REZYcom är Rondos kundspecifika compounds tillverkade med återvunnen plastråvara. I de fall där standardsortimentet REPRO inte täcker ett kundbehov har Rondo möjlighet att skräddarsy kvaliteter baserade på helt eller delvis återvunnen råvarubas. REZYcom kan skräddarsys utifrån ett stort antal kundspecifika behov, exempel på dessa kan vara baspolymer, fyllmedelsinnehåll, slagseghetsmodifiering, flytbarhet, UV-beständighet och värmetålighet. Normalt är kulören standardsvart, men i vissa fall kan även t ex en kundspecifik mörkgrå kulör erbjudas.

Rondo har mer än 30 år lång erfarenhet av att tillverka compounds baserade på återvunnen plastråvara. God spårbarhet och kvalitetskontroll av både använd råvara och producerat compound ger jämn kvalité som möjliggör användning i en automatiserad tillverkningsprocess. Att använda REZYcom är att ta del av resurssparande av råvara och energi.

Egenskaper

Generisk symbol