POLYabs | ABS

POLYabs är Polykemis produktfamilj av ABS. POLYabs har god kombination av mekaniska och kemiska egenskaper samt lågt formkrymp.

POLYabs

POLYabs är Polykemis produktfamilj av ABS. POLYabs är en mycket användbar konstruktionsplast med god kombination av mekaniska och kemiska egenskaper samt lågt formkrymp. Polykemi erbjuder ett produktprogram for formsprutning och extrudering. POLYabs kan fås som värmetåliga, pläteringsbara och flamhämmade kvaliteter. Materialet levereras med stor färgnoggrannhet. Typiska applikationerna för POLYabs är interiöra fordons-, hushålls- och vitvarudetaljer.

Råvara

ABS är en förkortning av akrylnitrilbutadienstyren. Plastråvaran tillverkas genom att monomerer av styren och akrylnitril sampolymeriseras i närvaro av polybutadien-gummi. Sammansättningen på de tre ingående komponenterna styr ABS egenskaper. Styren bidrar till att plastens styvhet, akrylnitrilen till beständighet mot värme och polybutadien-gummit ger materialet dess elastiska egenskaper. ABS är en amorf plast. Den har därför ett lågt formkrymp. ABS ger glansig yta och bra infärgningsmöjligheter. ABS har en typiskt användningstemperatur mellan -20 °C och 80 °C. Materialet har viss kemikalieresistens, men rekommenderas inte för utomhusapplikationer.

Egenskaper

Generisk symbol