POLYblend | PC/ABS Blender

POLYblend är en produktfamilj av plastcompound baserade på blender av PC/ABS. POLYblend är material med unik kombination av mekaniska och termiska egenskaper.

POLYblend

POLYblend är en produktfamilj av PC/ABS blender. POLYblend är synnerligen användbara industriella material. En unik kombination av goda mekaniska och termiska egenskaper gör att de kan användas i en mängd industriella segment. POLYblend har god processbarhet och ger estetiska ytor. Polykemi erbjuder ett komplett program av POLYblend för formsprutning och extrudering. Produkterna fås med bland annat med multipla förstärkningar, i högglansiga versioner eller pläteringsbara varianter. Materialen används med fördel inom fordons-, hushålls- och elektriska applikationer.

Råvara

PC/ABS blend är en termoplastisk legering av komponenterna PC och ABS. ABS är en välkänd och vida använd termoplast. Materialet har skäliga mekaniska och kemiska egenskaper, men användningen kan begränsas av en låg värmetålighet. Den ger glansig yta och har bra infärgningsmöjligheter. Polykarbonat är en plast med hög slagseghet och bra värmetålighet. Dock kan denna plastråvara vara svår att processa, till exempel vid formsprutning. Genom att blanda PC med ABS erhålls ett material med förbättrade mekaniska och värmetåliga egenskaperna jämfört med ren ABS. Processbarheten är bättre än ren PC.

Egenskaper

Generisk symbol