POLYfill | Förstärkt Polypropen

POLYfill är Polykemis produktfamilj av plastcompound baserade på förstärkt polypropen.

POLYfill

POLYfill är Polykemis produktfamilj av plastcompound baserade på förstärkt polypropen. Det är Polykemis enskilt största produktfamilj. POLYfill erbjuds som ett komplett produktprogram för formsprutning och extrudering. Gemensamt för alla kvaliteterna är att polypropens generiska fördelar som lättbearbetat, lågdensitetsmaterial med bra kemikalieresistens har utnyttjas. Med innovativa inblandningar har valda egenskaper ytterligare förhöjts.  Några exempel är kvaliteter med hög/låg densitet, reptålighet och haptiska egenskaper. POLYfill kan fås med multipla förtärkningsmedel. Kvaliteterna har hög färgnoggrannhet. Materialen används både som konstruktionsdetaljer och estetiska detaljer inom en mängd industrier.

Råvara

Polypropen är en delkristallin termoplast. Polypropen kan vara uppbyggd som en homopolymer (PPH) eller som en sampolymer (PPC). I sampolymeren har propen i främsta hand polymeriserats tillsammans med eten. Sammansättningen i polymerkedjan styr plastens smälttemperatur, styvheten och slagsegheten.

Polypropen är en mycket användbar plastråvara som främst kännetecknas av hög styvhet till låg densitet och god kemikalieresistens. Polypropen är tar inte upp fukt. Polypropen kan brytas ned av UV-ljus och måste därför stabiliseras om materialen ska användas i utomhusapplikationer.  Egenskaperna hos polymeren kan med fördel förbättras ytterligare genom att inblandning av olika förstärkningsmedel och additiv

Egenskaper

Generisk symbol