POLYshine | PBT

POLYshine är Polykemis produktfamilj av plastcompound baserade på PBT.

POLYshine

POLYshine är konstruktionsmaterial med hög styvhet och styrka, även vid höga temperaturer. Materialen har fördelar som bra elektriska egenskaper, god dimensionsstabilitet och ett lågt vattenupptag. De är motståndskraftiga mot många olika kemikalier. POLYshine finns i brett produktprogram, till exempel multipelförstärkta och slagseghetsmodifierade  kvaliteter. POLYshine används med fördel i tillämpningar inom fordons- och elektronikindustrin.

Råvara

PBT är förkortningen för polybutentereftalat. Det är en semikristallin och delaromatisk polyester. PBT kristalliserar lätt, vilket ger materialet styva egenskaper. Vid inblandning av förstärkningsmedel förbättras materialets mekaniska och värmetåliga egenskaper avsevärt. Vid rumstemperatur har PBT god resistens mot ett flertal kemikalier.  Dock attackeras plasten av starka syror och baser. Den tål heller inte varmvatten vid temperaturer över 80 °C.

Egenskaper

Generisk symbol