SCANAMID 6 | Polyamid 6

SCANAMID 6 är Polykemis produktfamilj av plastcompound baserade på Polyamid 6.

SCANAMID

SCANAMID 6 är Polykemis produktfamilj av plastcompound baserade på Polyamid 6. Polykemi erbjuder ett komplett produktprogram av SCANAMID 6 för formsprutning. Materialen kan fås i multiförstärkning eller slagseghetsmodifierade. Polykemi erbjuder material med hög färgnoggrannhet. SCANAMID 6 används med fördel till fordons- och hushållsdetaljer som behöver utstå högre temperaturer.

Råvara

SCANAMID 6 baseras på Polyamid 6, en delkristallin termoplast. Polyamid 6 (PA6) lämpar sig utmärkt för formsprutning av konstruktionsgods. Polyamid 6 har en bra kombination av kemiska och mekaniska egenskaper. Materialen tål höga temperaturer och hög nötningsresistens. Polyamid 6 tar lätt upp fukt, varefter det är viktigt att materialen torkas noggrant enligt instruktion innan bearbetning. Polyamid 6 kan brytas ned genom angrepp av starka syror.

Egenskaper

Generisk symbol