SCANBLEND P | PBT/ASA Blender

SCANBLEND P är Polykemis produktfamilj av högvärdiga plastcompound baserade på blandningar av PBT/ASA.

SCANBLEND P

SCANBLEND P är Polykemis produktfamilj av plastcompound baserade på blandningar av PBT/ASA. SCANBLEND P är ett konstruktionsmaterial med god dimensionsstabilitet, värmebeständighet och kamikalieresistens.  Polykemi erbjuder ett produktprogram av SCANBLEND P för formsprutning. SCANBLEND P kan tex fås med förstärkningsmedel, ökad värmetålighet och i stor färgnoggrannhet. PBT/ASA används med fördel i exteriöra fordonsdetaljer.

Råvara

Blandningen av PBT/ASA är ett konstruktionsmaterial som kombinerar fördelarna med kristallin PBT och amorf ASA. PBT ger blandningen kemikaliebeständighet och mekanisk prestanda, medan ASA bidrar med väderbeständighet.

Egenskaper

Generisk symbol